Gemeenteraadzaal als Escape Room

Afzender Pim MeijerDatum 24-05-2018

De gemeenteraadzaal wordt ingezet als Escape Room. De deuren gaan letterlijk op slot en in een groepje proberen jonge deelnemers te ontsnappen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten zij zichzelf verplaatsen in de rol van raadslid, goed samenwerken en oog hebben voor detail. De opdrachten kunnen gaan over aspecten als wijkinrichting, vrijetijdsbesteding en vergunningverlening. Bij elke ronde is een raadslid aanwezig, waarmee kan worden nagepraat over het spel en over wat er leeft in de gemeente.

Pilot

In maart 2018 is in de gemeente Amersfoort een eerste pilot gedraaid met deze Escape Room. Binnen een dag waren alle dertig beschikbare plekken gereserveerd. De deelnemers waren allemaal tussen de 18 en 25 jaar oud en gaven na afloop enthousiaste reacties terug, zoals: "Ik zou het zeker nog een keer doen", "Ik zou het aan mijn vrienden aanraden!" en: "Het zat goed in elkaar!". Gemiddeld werd de Escape Room gewaardeerd met cijfers tussen de 7,5 en 9. Lees hiernaast o.a. meer ervaringen van deelnemers.

Jongeren bij politiek betrekken

De afstand tussen jongeren en politiek-bestuurlijk Nederland is groot. Voor politici en bestuurders is het van oudsher lastig om de verbinding te maken en te behouden met deze moeilijk te bereiken doelgroep. Aan de andere kant voelen jongeren zich vaak niet gehoord, hebben ze niet het gevoel dat hun stem telt en interesseren ze zich slechts voor een deel van de inhoud. Daarbij zijn jongeren vaak niet op de plekken en momenten waar besluiten worden genomen, en komen politici en bestuurders vaak niet van nature op plaatsen waar jongeren zich graag bevinden. In oktober 2017 schreef het ministerie van BZK een prijsvraag uit: “Hoe kunnen we afstand tussen twintigers en dertigers en de gemeentepolitiek verkleinen?” Pim Meijer won deze prijsvraag met een idee dat begint bij de leefwereld van deze jongeren zelf; door het benutten van de gemeenteraadzaal als Escape Room waar jongeren zelf aan de slag gaan met maatschappelijke issues. Op die manier leren ze spelenderwijs wat er komt kijken bij het besturen van je eigen stad of gemeente.

Voor wie is dit geschikt?

De Escape Room in Amersfoort is ontwikkeld voor de gemeente. Dat wil echter niet zeggen dat dit idee alleen geschikt is om jongeren dichter bij de lokale politiek te brengen. Ook voor provincies, waterschappen en/of grote bedrijven die afstand voelen tot jongeren kan het idee worden uitgewerkt. Anderzijds kan het ook helpen om andere doelgroepen met afstand tot de (lokale) politiek te betrekken. Als u meer over dit idee wilt weten en geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Pim Meijer via 06-53767877.

Doelgroep