Oudere bedrijventerreinen normaliseren en verbeteren

Project van gemeente Deventer

Het programma ondermijning en weerbaarheid van de gemeente Deventer is in 2017 gestart en wordt nu geïntensiveerd. Het zet met name in op het vergroten van de ambtelijke en bestuurbare weerbaarheid. Zo is er een risico-scan ingevoerd voor (kandidaat) wethouders. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden of er een standaard VOG ingevoerd kan worden, alsmede een geheimhoudingsverklaring voor kwetsbare functies.

Daarnaast wordt gewerkt aan een integrale aanpak om de leefsituatie en economische situatie in ondermijningsgevoelige lokale woonwagenlocaties en oudere bedrijventerreinen te verbeteren.  

Projectleider(s)
Mariska Rijneveld
E-mailadres(sen) projectleider(s)
m.rijneveld@deventer.nl