Kwetsbare branches in een woonwijk

Project van gemeente Den Bosch

De problemen in een winkelstrip in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn aangepakt door het aanstellen van een projectleider en het maken van een integrale aanpak. In het gebied rondom deze winkelstraat komen veelvuldig ondermijnende activiteiten voor. De aanpak richt zich op het creëren van een toegankelijke en veilige straat waar het prettig wonen, werken en winkelen voor iedereen is.

Projectleider(s)
vaccant (voorlopig Ron van Gijn)
E-mailadres(sen) projectleider(s)
r.vangijn@s-Hertogenbosch.nl