Integrale samenwerking veiligheid en sociaal domein

Project van gemeente Capelle aan den IJssel

Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. O.a. door een integrale samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. Zodoende wordt een nieuwe maatschappelijke norm uitgedragen waarin criminele activiteiten geen ruimte kunnen krijgen binnen de samenleving. Daarnaast wordt gewerkt met de aanpak “De Vreedzame Wijk”.

Projectleider(s)
Simone Haane
E-mailadres(sen) projectleider(s)
cit@capelleaandenijssel.nl