Het slimmer organiseren van toezicht en handhaving bij de bedrijventerreinen en bij de autobedrijven

Project van gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is net als de gemeenten Dordrecht en Sittard-Geleen een Slim Samen Toezien gemeente. Hierbij gaat het om ondersteuning en advisering bij het slimmer organiseren van toezicht en handhaving van ondermijningsgevoelige gebieden en gelegenheidsstructuren. Bestuurlijk toezicht wordt vergroot, evenals het eigenaarschap en de betrokkenheid van bewoners bij de problematiek. Ook wordt de operationele informatie-uitwisseling verbeterd. De focus ligt bij de bedrijventerreinen en bedrijven werkzaam in de automotive branche. Hoe krijgen we gezamenlijk met partners zicht op de omvang van ondermijnende activiteiten? En hoe kan de informatie-uitwisseling tussen de diverse partners worden vergroot?

Projectleider(s)
Frans Jacobs
E-mailadres(sen) projectleider(s)
f.jacobs@zoetermeer.nl