Het aanpakken van woon- en adresfraude op wijkniveau

Project van gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam werkt aan een gebiedsgerichte aanpak in enkele wijken. Er komt meer capaciteit om woon- en adresfraude en ondermijning van leefbaarheid in deze wijken op te sporen en aan te pakken. Misbruik van sociale huurwoningen wordt dan sneller gesignaleerd, met meer beƫindigingen van huurovereenkomsten als gevolg. Hierdoor komen meer sociale huurwoningen beschikbaar voor rechthebbenden.

Projectleider(s)
Ernst Brobbel en Emile Goijvaerts
E-mailadres(sen) projectleider(s)
c.brobbel@rotterdam.nl en e.goijvaerts@rotterdam.nl
Telefoonnummer(s) projectleider(s)
14010