Herken jij de onderwereld in de bovenwereld?

Project van gemeente Utrecht

De app 'Ondermijning' draagt bij aan de bewustwording van en kennis over (de aanpak van) ondermijning. Het geeft inzicht in de effecten, risico’s en de gevaren van ondermijning. De app is bedoeld voor politieke ambtsdragers en medewerkers van overheidsorganisaties die een rol hebben in de signalering en aanpak van ondermijning. Of hier bestuurlijk of beleidsmatig bij betrokken zijn. Ook burgers en ondernemers die in aanraking komen met (de aanpak van) ondermijning kunnen de app gebruiken. 

Projectleider(s)
Jenny Moor en Frank Boot
E-mailadres(sen) projectleider(s)
j.moor@utrecht.nl, f.boot@riec-mn.nl