Gebiedsgerichte aanpak in een kwetsbare wijk

Project van gemeente Tilburg

Bij de gemeente Tilburg wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de integrale aanpak in een ondermijningsgevoelige wijk. Dat gebeurt met behulp van het concept ‘systematisch werken’. Wijkprofessionals krijgen een training in deze manier van werken en er is een leerstructuur opgezet zodat effecten van interventies beklijven. Daarnaast wordt 'present werken', d.w.z. aanwezig en aanspreekbaar zijn, ondersteund met een ontmoetingsplek. Ondermijningsexpertise wordt opgebouwd bij de woningcorporaties en andere wijkpartners.

Projectleider(s)
Irene Dijkstra
E-mailadres(sen) projectleider(s)
irene.dijkstra@tilburg.nl