Een weerbare en integere organisatie tegen ondermijnende criminaliteit

Project van gemeente Oss

De gemeente Oss werkt aan een integrale aanpak van ondermijning met als doel om ondermijnende criminele structuren te doorbreken en te normaliseren. De gemeente richt zich op vijf verschillende thema’s. De eerste 2 thema's gaan over bewustwording van ondermijnende criminaliteit bij gemeenteambtenaren en een veilige werkomgeving zodat medewerkers hun publieke taak veilig kunnen uitvoeren. Het derde thema richt zich op goede en integere besluitvorming en dienstverlening. Het vierde thema zorgt voor een goede informatiepositie waardoor de gemeente inzicht krijgt en in staat is om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het laatste thema betreft het ontwikkelen van de organisatie door samenwerking en samen leren op relevante thema's en casuïstiek.

Projectleider(s)
Programmamanager Weerbare Organisatie
Telefoonnummer(s) projectleider(s)
140412