De weerbaarheid van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie vergroten

Project van gemeente Vlaardingen

Ondermijnende activiteiten blijven vaak onzichtbaar. Daarom is het belangrijk voor de gemeente Vlaardingen om ambtenaren, college- en raadsleden meer bewust te maken van de wijze waarop ondermijning voorkomt in het eigen werkveld. Om vervolgens de weerbaarheid van bestuurders en ambtenaren te vergroten. Dit wordt gedaan door middel van het organiseren van World Cafés en TEDx-evenementen, inzetten van acteurs en het geven van trainingen. Zodat zij zich daarna meer bewust zijn van wat ondermijning is, signalen kunnen herkennen en weten waar ze terecht kunnen met signalen.

Projectleider(s)
Laila el Bozidi en Lisette Tanis
E-mailadres(sen) projectleider(s)
Laila.ElBozidi@vlaardingen.nl en Lisette.Tanis@vlaardingen.nl