Betrouwbaar Openbaar Bestuur Bonaire- Versterking van integriteit van de overheid in Caraïbische Nederland

Project van gemeente Bonaire

Op Bonaire wordt met Governance & Integrity gewerkt aan versterking en duurzame verankering van de integriteit van de overheid in Caribisch Nederland. Dat gebeurt aan de hand van het programma BOBB waarbij onder andere lokale medewerkers on-the-job worden opgeleid tot zelfstandig werkende integriteitspecialisten.
Onderdelen van het programma zijn een gedragscode, risicoprofielen voor bestuurders en raadsbrede afspraken over omgaan met vermoedelijke schendingen. Ook wordt er gewerkt aan een zelfstandig werkend integriteitssysteem en een weerbare organisatie, met versterking van de meest kwetsbare processen.

Projectleider(s)
Moniek Bouland (vanuit G&I International in Amsterdam) en Roald Helm (vanuit G&I Caribbean op Curacao)
E-mailadres(sen) projectleider(s)
Roald Helm: r.helm@gi-caribbean.com (vestiging Curacao) , Moniek Bouland: m.bouland @gi-international.com (vestiging Amsterdam)
Telefoonnummer(s) projectleider(s)
Beide projectleiders zijn het best bereikbaar via het secretariaat van G&I International in Amsterdam: 088-7000 400.