Bestuurlijke weerbaarheid

Project van gemeente Gouda

Het Programma Aanpak Ondermijning van de gemeente Gouda wordt op drie punten versterkt. Als eerste op awareness/bewustwording, waaronder een ondermijningsbeeld en een meldingsloket. Als tweede het organiseren van een adequaat kennisniveau en informatievoorziening en het kunnen toepassen van benodigde bevoegdheden. Hieronder vallen een werkproces voor ondermijningsmeldingen, Privacy Impact Assessment, een informatiemakelaar/analist en het aanscherpen van de toepassing van Bibob. En als derde het integer en veilig werken dat o.a. wordt bereikt door het meerogenprincipe en het organiseren van een structurele dialoog.

Projectleider(s)
Ebru Avci
E-mailadres(sen) projectleider(s)
ebru.avci@gouda.nl