Aanpak voedingsbodem gelegenheidsstructuren kwetsbare jongeren

Project van gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen is net als de gemeenten Dordrecht en Zoetermeer een Slim Samen Toezien gemeente. De aanpak richt zich op het in beeld brengen van de voedingsbodem en gelegenheidsstructuren van (kwetsbare) jongeren op wie criminaliteit en ondermijning een sterke aantrekkingskracht heeft. Wat zijn hun profielen, wat is hun dagbesteding en waaraan worden zij blootgesteld m.b.t. verleiding van criminele en/of ondermijnende activiteiten? Met maatschappelijke partners wordt de kennis over en het toezicht op deze jongeren vergroot. Hierdoor wordt gewerkt aan een betere operationele informatie-uitwisseling, dat leidt tot het gericht inzetten van interventies.

Projectleider(s)
Lisette van de Gazelle en Martine de la Haye
E-mailadres(sen) projectleider(s)
martine.delahaye@sittard-geleen.nl
Telefoonnummer(s) projectleider(s)
14046