Geef inwoners de ruimte om taken over te nemen

Leeraanbod Right to Challenge dit najaar van start
Datum 28-09-2018

Bijna 100 gemeenten hebben het al: het Right to Challenge waarbij inwoners het recht hebben hun gemeente “uit te dagen”. Gemeenten bieden ruimte voor een plan of aanpak waardoor een gemeentelijke taak beter, slimmer of goedkoper kan worden uitgevoerd. Het kan betekenen dat inwoners een publieke taak overnemen, inclusief budget, of dat ze met de gemeente afspreken hoe hun wensen worden meegenomen in de feitelijke uitvoering.

Het Right to Challenge is opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 maar wordt een veel breder terrein ingezet. Inwoners nemen bijvoorbeeld gemeentelijke taken over in het groen-onderhoud, zorgvoorzieningen, beheer van een buurthuis of bibliotheek en soms ook een sportaccommodatie of een zwembad.

Leeraanbod

Het vierjarig samenwerkingsprogramma Democratie in Actie organiseert specifieke bijeenkomsten en activiteiten over Right to Challenge. Ze zijn gericht op de mensen die de lokale democratie maken: gemeenteraden, colleges, ambtenaren én inwoners.

1. Regionale bijeenkomsten Right to Challenge

Voor gemeenten en lokale initiatiefnemers die weinig tot geen ervaring hebben met Right to Challenge maar er wel graag meer over willen weten, organiseren we regionale bijeenkomsten. We leggen uit wat Right to Challenge is, en hoe u daar lokaal mee aan de slag kunt gaan. In een bijeenkomst staat een praktijkvoorbeeld centraal. De bijeenkomsten worden verzorgd door organisaties die veel ervaring hebben met lokale bewonersinitiatieven: LSA Bewoners en Nederland Zorgt voor Elkaar.
 
Duur: maximaal 2 dagdelen
Data en locaties: in voorbereiding

2. Leerateliers Right to Challenge

In dit netwerk werken initiatiefnemers, ambtenaren en bestuurders met elkaar samen om invulling te geven aan dit recht op overname. Bestuurders en ambtenaren uit meer dan 50 gemeenten hebben hier al aan deelgenomen. In drie dagdelen komen alle aspecten van Right to Challenge aan de orde:

  • Wat is Right to Challenge in de praktijk?
  • Hoe ga je er als gemeente, samen met initiatiefnemers, mee aan de slag?
  • Hoe neem je de ambtelijke organisatie en het bestuur hierin mee?

Met veel praktische tips en ervaringen van maatschappelijke initiatiefnemers en gemeentelijke deskundigen. Na afloop weet u als actor binnen de gemeente onderbouwd invulling te geven aan het recht op overname.

Duur: 3 dagdelen
Data en locaties: in voorbereiding

3. Maatwerk advies Right to Challenge

Bent u al verder in het nadenken en op zoek naar een manier om de samenwerking met lokale initiatiefnemers een goede start te geven? Dan kunt u gebruik maken van een ervaren adviseur die samen met u (en het bewonersinitiatief) zoekt naar de beste manier. De adviseur komt bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan variëren van een informatieve kennismaking met de verschillende partijen, tot het gezamenlijk ontwikkelen van een challenge op een concreet onderwerp.

Duur: maximaal 3 dagdelen, in overleg en afgestemd op de situatie
Data en locaties: in voorbereiding