Enthousiaste begeleiders bij de train-de-trainer Quick Scan Lokale Democratie: “een goede houvast”

Datum 17-07-2019

De mankracht voor fase 2 van de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) is uitgebreid met een groep enthousiaste griffiers en ambtenaren. In het gemeentehuis van Zeist kregen zij op 4 juli informatie over het proces en de inhoud van de QSLD. Na de zomer starten zij als begeleiders van de eerste gemeenten met de QSLD, het instrument dat een beeld geeft van hoe het staat met de lokale democratie binnen de gemeente.

Vincent van Stipdonk startte de ochtend met een presentatie over de inhoud van de QSLD: Wat is het, en waar dient het voor? “De QSLD neemt als het ware een foto van de lokale democratie en laat zien wat er goed gaat en waar verbeterpunten zitten. De verbeterpunten worden omgezet in een plan van aanpak, waarmee raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners samen aan de slag gaan”.

Vanuit de begeleiders die al ervaring hebben met de QSLD kwam naar voren dat zelfanalyse van de gemeente en reflectie over het proces voorafgaand aan de start noodzakelijk is: “Het is belangrijk dat gemeenten van tevoren nadenken over wat ze met de resultaten willen doen.” Namelijk, “het succes zit in een goede start en commitment met elkaar”. De aanwezigheid van inwoners werd vooral benadrukt: “Betrek inwoners bij het start- en agenderingsgesprek. Als je inwoners weet aan te haken, wordt de urgentie groter”.

Jasper Loots ging verder met de rol van begeleider bij de QSLD. De begeleider heeft een verbindende rol en helpt bij de procesgang. Als de gesprekken goed verlopen, krijg je het gewenste effect: “Er gebeurt iets tussen die vier bollen. Het levert mooie resultaten op.” Als begeleider kun je meerwaarde leveren in de samenwerking tussen de partijen. Naast een procesbegeleider krijgt elke gemeente ook een begeleider vanuit Democratie in Actie.

Ten slotte sprak Petra Paulides over de inbedding van de QSLD in het programma Democratie in Actie (DiA), waar het deel van uitmaakt. Democratie in Actie ondersteunt gemeenten bij actuele democratische vragen en uitdagingen. “We bieden een breed scala aan trajecten en informatie die gemeenten kan helpen om de lokale democratie te versterken en te vernieuwen. Gemeenten maak daar ook gebruik van!”, aldus Petra. Bij elk gesprek (zowel start- als agenderingsgesprek) is een vertegenwoordiger van DiA aanwezig om vanuit het programma maatwerkadvies te geven.

Een groot aantal van deze begeleiders in spé komt uit een pool van griffiers, een ander deel heeft al ervaring met de QSLD opgedaan vanuit de eigen gemeente. De begeleiders waren enthousiast over de train-de-trainer. “Het was een fijne bijeenkomst, goed voorbereid en het geeft een goede houvast”. Na de zomer reizen zij door het hele land om hun bijdrage en expertise te leveren aan (andere) gemeenten die van start gaan met de Quick Scan Lokale Democratie.

Lees hier meer informatie over de Quick Scan Lokale Democratie en aanmelding.

Bel 06-28359744 of stuur een bericht naar diaservicepunt@vng.nl