Een referendum: waarom en hoe?

Auteur Koen van der Krieken MSc MAAfzender Ministerie van BZKDatum 10-11-2017

Gemeenten organiseren regelmatig een referendum over een actueel lokaal vraagstuk, bijvoorbeeld over parkeerbeleid of een voorgenomen gemeentelijke herindeling. Maar op welke zaken moet je letten als je een referendum organiseert? Leer van de ervaringen van gemeenten die al eerder een referendum hebben georganiseerd.

In deze handreiking staan praktische tips rond het organiseren van een lokaal referendum. De handreiking helpt om de juiste keuzes te maken. Zowel in de voorbereidende fase, de uitvoering als in de follow-up. De volgende vragen komen onder andere aan bod:

• Hoe ga je als gemeentebestuur om met een referendum op initiatief van de bevolking?
• Welke kosten zijn er aan verbonden?
• Wat zijn de randvoorwaarden?
• In hoeverre luistert het gemeentebestuur naar de ‘wil van het volk’?
• In hoeverre stemt het volk ‘tegen’ de ‘wil van het gemeentebestuur’?