Een paar vragen aan Jean Klare de maker van de Landkaart van de Lokale Democratie

Datum 03-12-2019

De Landkaart van de Lokale Democratie is een product van Democratie in Actie en is ontworpen door Jean Klare, de maker van de Atlas van de Belevingswereld. We stellen hem 6 vragen.

Je hebt een klein half jaar gewerkt aan de landkaart van de lokale democratie. Wat vind je van het resultaat?

Het lukt me als ideeëncartograaf uiteindelijk altijd om onderwerpen in kaart te brengen. Soms gaat dat wat lastiger dan andere keren en het werk aan dit landschap ging niet meteen van een leien dakje. De onderwerpen waren moeilijk te temmen, er zijn erg veel aspecten en verbanden. Maar samen met de werkgroep van Democratie in Actie vielen na een klein aantal sessies en onderzoek plotseling alle onderdelen als een puzzel in elkaar.

De eerste reacties wijzen uit dat de kaart erg aanspreekt en effectief is bij het op gang brengen en -houden van conversaties met allerlei betrokkenen. Daar ben ik erg trots op!

Hoe ben je te werk gegaan om tot dit resultaat te komen?

Ik werk als ontwerper en als kunstenaar als een verzamelaar. Ik maak samen met experts en direct betrokkenen een verzameling van alle relevante onderwerpen. Ik bestudeer tekst en in gesprekken maak ik steeds beter kennis met het vraagstuk. In de collectie die daaruit ontstaat wordt na verloop van tijd, bijna als vanzelf een orde zichtbaar. Die orde geef ik weer in de vorm van allerlei landschappelijke kenmerken, en andere geografische markeringen, zoals infrastructuur en steden. Mijn gesprekspartners zijn voor mij de bewoners en reizigers in het landschap dat ik in kaart ga brengen. Zo werkten cartografen vroeger ook, met behulp van de observaties en verslagen van bewoners en reizigers.

Hoe vond je het om aan dit onderwerp te werken? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt?

Erg interessant! Mijn werk geeft me vaak een kijkje achter de schermen, en nu leerde ik weer allerlei nieuws over het bestuur en de samenhang van ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Het werk deed ook een gevoel van betrokkenheid bij mijn lokale bestuur heropleven.

Ben je zelf op de een of andere manier actief of betrokken in je eigen gemeente?

Mijn gemeente is ook een opdrachtgever. Eerder dit jaar bracht ik het cultuurlandschap in kaart, waarin alle organisaties en maatregelen in samenhang worden getoond. Dat was een bijlage bij de cultuurnota.

Omdat ik me betrokken voel bij de landschappelijke kwaliteit van mijn gemeente heb ik me op het online portal aangemeld om mee te discussiëren over de omgevingsvisie.

Ben je door de bril van deze kaart anders naar je eigen gemeente gaan kijken?

Natuurlijk gaat nergens alles altijd perfect, ook in Deventer waar ik woon en werk niet. Maar ik vind dat het in mijn stad over het geheel genomen erg goed geregeld is. Het ligt misschien voor de hand om weinig aandacht te besteden aan dingen die goed werken, omdat het vooral opvalt als er iets minder goed gaat. Dat levert de paradox op dat juist in gemeentes waar dingen prima geregeld zijn de betrokkenheid bij het bestuur minder kan zijn. Ik ben wel meer gaan nadenken over een actiever burgerschap en ben opmerkzamer op mogelijkheden van deelname en betrokkenheid.

Wat is je advies aan mensen die de landkaart van de lokale democratie willen gebruiken? Heb je tips hoe ze dat kunnen doen? Of suggesties van wat je bij andere organisaties hebt gezien of gehoord?

Misschien is een tip dat het rustig oriënteren op een landschap een natuurlijke manier van denken is, die iedereen wel kent van een bezoek aan een vreemd land. Een gevoel van desoriëntatie in het begin is helemaal niet erg. Het duurt even voordat je de weg weet, maar als je het wat tijd geeft ken je de streek als je broekzak en voel je je er thuis voor je het weet.

Kort samengevat wat Jean Klare doet:

Mijn ideeëncartografie helpt bij het oriënteren op een positie, zicht krijgen en houden op verworvenheden, middelen en doelen, het aanwijzen, omzeilen of oplossen van problemen, een heldere strategie uitzetten.

Het werk biedt groepen mensen met uiteenlopende referentiekaders een vogelperspectief en een uniek gemeenschappelijk vocabulaire voor het voeren van essentiële conversaties. Mijn kaarten dragen zo op een sympathieke en decoratieve manier bij aan het beklijven van belangrijke gedachtewisselingen op een meer effectieve manier dan dikke rapporten dat vaak kunnen doen.

De Belevingswereld is een denkbeeldige cartografie die de wereld van het dagelijks bestaan in kaart brengt. De steden, rivieren en eilanden in deze kaarten heten Verandering, Chaos of Groei en liggen in gebieden als Bergen van Werk, Zee van Mogelijkheden of Bronnen van Inspiratie. De kaarten van de Belevingswereld wijzen niet de weg, maar het zijn perfecte gidsen voor dwalen of verdwalen.

Meer info:
www.jeanklare.nl
www.atlasvandebelevingswereld.nl