Een Open Aanpak met E-democracy tools

Kennis en netwerkbijeenkomst Open Overheid
Auteur Open OverheidDatum 13-03-2018

Op welke manier kun je met digitale participatie-instrumenten, ofwel ‘E-democracy tools’, burgers beter bij beleid en politiek betrekken? En hoe verloopt de toepassing van deze tools in de praktijk? Op dinsdagmiddag 20 maart gaan Josien Pieterse (Directeur Netwerk Democratie), Ira Keulen (Onderzoeker Rathenau Instituut) en de gemeente Amsterdam op deze vragen in. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid organiseert de kennis en netwerkbijeenkomst ‘Een Open Aanpak met E-democracy tools’ in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wil jij meer weten over E-democracy tools? Meld je dan nu aan!