Een ontwikkelprogramma op maat voor de raadsleden van gemeente De Wolden

Datum 12-06-2019

Met 14 raadsleden en de griffier van de gemeente De Wolden werken we aan het opstellen van een ontwikkelplan op maat. Op 22 mei vond hiervoor de officiële start plaats met een gezamenlijke werksessie onder leiding van Claartje Brons van het ministerie van BZK en Ellie Potiek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Alle aanwezige raadsleden hebben voorafgaand aan de bijeenkomst de digitale 'Competentiescan voor Raadsleden' ingevuld.  Deze scan en de eigen behoefte aan ondersteuning in het raadswerk zijn het uitgangspunt van het ontwikkelplan.

Ondersteuning en functiegericht leren en ontwikkelen

Raadsleden hebben verschillende mogelijkheden en instrumenten om de belangrijke opgaven waar zij voor staan te realiseren.  Natuurlijk vervullen de griffie, rekenkamer, fractie ondersteuning en ambtelijk bijstand een essentiële rol. Maar ook het 'Kennispunt lokale politieke partijen', de eigen politieke partij, het recht op functiegerichte scholing en de inwoners en achterban als hulptroep zijn beschikbaar voor raadsleden. Verder is er een breed aanbod beschikbaar waar raadsleden terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van leren en ontwikkelen. Naast bijeenkomsten en ontmoetingen die de eigen griffie, politieke partij, VNG, de Vereniging voor Raadsleden en BZK organiseren, is er ook de digitale leeromgeving waar steeds meer informatie en modulen te vinden zijn die u kunnen helpen in het raadswerk. U vindt de digitale leeromgeving via Leeromgeving raadsleden.

Naar een ontwikkel- en ondersteuningsplan

De raad en griffie werken samen aan het nader invulling geven van een ontwikkelplan. Democratie in Actie staat klaar om hierin de raadsleden van De Wolden verder te ondersteunen.

Kunt u ook wat hulp gebruiken bij het opstellen van uw ontwikkel- of ondersteuningsplan? Wij helpen u graag! Zie hier voor meer informatie over het innovatietraject 'Aan de slag met opleiding en ondersteuning van de raad' en meld je aan.