Een griffier is dienstbaar, maar niet gedienstig

Datum 01-10-2019

Tijdens de 2e landelijke bijeenkomst van de leerkring raadsakkoorden voor griffiers is gesproken over dienend leiderschap. In een verandertraject, zoals de implementatie en uitvoering van een raadsakkoord, heeft een griffier een rol en zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden. Lia Ransdorp vatte het mooi samen: een griffier is dienstbaar aan de raad, maar niet gedienstig.

De burgemeesterskamer in het stadhuis van Utrecht was op woensdag 25 september de locatie om te praten over persoonlijk leiderschap. Tien griffiers van deelnemende gemeenten deden mee aan de workshop ‘Informeel leiderschap in politieke context voor griffiers’. Bernhard Holtrop, werkzaam bij AMI Consultancy, heeft met de groep nagedacht over de leiderschapsaspecten van het griffierschap en voor inspirerende inzichten gezorgd door praktijkvoorbeelden te koppelen aan theorie

Ook de voortgang van de leerkring is besproken. De intervisiebijeenkomsten blijken nuttig voor de griffiers: “Het is leerzaam en waardevol om op deze manier contact te hebben met collega’s” aldus een deelnemer. De begeleiders Anka Visser en Lia Randsdorp zijn ook tevreden en beschrijft de leerkring als een proces waarin deelnemers “met elkaar het pad zoeken”. Eind dit jaar is er nog een laatste landelijke bijeenkomst. In de ochtend zal verder worden gesproken over leiderschap en interventies. De middag zal worden gebruikt om de vier thema’s die relevant blijken rondom het raadsakkoord verder uit te werken. De inzichten van de leerkring zullen in een publicatie begin 2020 worden gedeeld met anderen.