Een gezamenlijke RES

Datum 13-09-2019

In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten, provincies en waterschappen een regionale energiestrategie (RES) dienen op te stellen. Op dit moment wordt per regio (30 in totaal) gewerkt aan een gezamenlijke RES.   

Om de RES regio's en haar volksvertegenwoordigers vooraf een goede en bewuste keuze te kunnen laten maken over de betrokkenheid van gemeenteraden, provinciale staten en waterschapsbesturen bij de totstandkoming van de RES en de formele besluitvorming erover is door Democratie in Actie een handreiking opgesteld. Hierin wordt o.a. antwoord gegeven op de vraag: “Hoe kan je je als volksvertegenwoordiger positioneren in dit proces?”

Ook interessant voor u, de column van Boudewijn Steur, programmamanager Democratie in Actie.