Doe-democratie: ondersteunen en versnellen

Auteur Minister van BZKAfzender Kabinet Rutte IIDatum 01-06-2013

De ambitie van het kabinet met de Nota ‘Doe-democratie’ (2013) was om ruimte en vertrouwen te bieden aan burgers die zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken. Het moest bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie. De nota benoemt acties die deze ontwikkeling ondersteunen en versnellen.

De nota bouwt voort op de veranderende verhoudingen tussen overheid, burger en markt. De overheid treedt terug uit het publieke domein, inwoners en initiatiefnemers organiseren hier steeds meer zelf. Dat vraagt om een andere houding van de overheid: actief vertrouwen en ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven, en overstappen van een sturende rol naar meer loslaten en ondersteunen.