Dilemma's voor een krachtigere gemeenteraad

Rapport VNG denktank Maatwerkdemocratie
Auteur VNG DenktankAfzender VNGDatum 27-03-2018

Ieder jaar presenteert de VNG-denktank een rapport op een actueel thema waarin de inzichten vanuit de gemeenten, de VNG en de wetenschap worden gebundeld. Ieder jaar nemen vertegenwoordigers uit verschillende lagen van het openbaar bestuur plaats in deze denktank.

In juni 2016 kwam de denktank onder leiding van de huidige minister Ollongren met het rapport ‘Maatwerkdemocratie’. Hierin hebben de leden van de denktank de rol van de gemeenteraad bestudeerd en bekeken hoe de raad zich in de toekomst het beste kan positioneren.

In de lokale democratie is de gemeenteraad is per slot van rekening het volksvertegenwoordigende orgaan. Door verschillende trends en ontwikkelingen neemt de druk op de raad toe en wordt de rol van de raad meer divers. Neem de decentralisaties in 2015 waarmee het takenpakket van gemeenten is toegenomen. Ook willen burgers actiever meedenken en meebeslissen over de koers van de gemeente. Daarbij is er de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie, wat de raad ook weer voor dilemma’s stelt.

De effecten die deze ontwikkelingen op de gemeenteraad hebben, staan beschreven in het rapport ‘Maatwerkdemocratie’.