Digitale democratie in Amsterdam: likes verzamelen voor begrotingsplannen

Datum 01-07-2019

Met een online participatietool laat de gemeente Amsterdam inwoners  drie ton verdelen over gebiedsplannen voor hun stadsdeel. May-Britt Jansen, programmamanager Open Stad vertelt over haar ervaringen met digitale participatie.

Wat doet Amsterdam met digitale participatie?

“Hoe kunnen we Amsterdammers meer zeggenschap geven?’ is het uitgangspunt bij onze participatieprocessen, die we van begin tot eind begeleiden. Wat zijn politieke ambities? Wie is de doelgroep en wat zijn hun behoeftes? Wat leggen we op welke manier aan bewoners voor en hoe maken we helder wat er met hun input gebeurt? Vervolgens ontwikkelen we een tool met onze Open Stad-software. Hiermee leveren we maatwerk, zoals interactieve kaarten, digitale keuzehulpen of begrotingstools.”


Waar zijn jullie nu mee bezig?

“Met de participatieve begrotingstool West Begroot lieten we in 2018 inwoners, ondernemers en organisaties drie ton verdelen voor hun buurt. Ze dienden plannen in en verzamelden likes. Wij toetsten op haalbaarheid en de stadsdeelcommissie selecteerde de plannen waarover inwoners het geld konden verdelen. Een mooie combinatie van directe en indirecte democratie! De gemeente Den Haag startte met onze software haar eigen begrotingstraject. We wisselen werkprocessen uit. Het zou mooi zijn als meer gemeenten de software uiteindelijk ook kunnen gaan gebruiken.”
 

Wat zijn de resultaten?

“Bij West Begroot zijn in een maand tijd 216 plannen ingediend, bereikten we 28.000 unieke bezoekers en zijn er ruim 20.000 likes uitgedeeld. We kwamen in ‘bubbels’ terecht die we anders nooit zouden bereiken. De 100.000 verstuurde stemkaarten leverden 15.000 stemmen op. Een ongekend hoge opkomst!


Wat raad je andere gemeenten aan die online participatie willen inzetten?

“Begin klein! Laat met concrete casussen zien wat de potentie kan zijn van het gebruik van online tools. Het gevaar is dat je heel lang blijft praten. Veel mensen vinden ontwerpwedstrijden zoals muurschilderingen leuk. Relatief eenvoudig en het levert  veel positieve energie op.” 
 

Meld je aan voor de Summer Schools Lokale Digitale Democratie:

5 juli: Waarheid, invloed en mediawijsheid 

Waarheidsvinding, beeldvorming en oordeelsvorming over politieke kwesties vindt door de opkomst van sociale media meer online, in grotere openheid en in interactie met anderen plaats. Desinformatie, online bedreigingen en vergroten van tegenstellingen lijken hiervan de keerzijde te zijn. Hoe kunnen raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners en journalisten omgaan met de digitalisering van de politieke arena? Lees hier verder

19 juli: Informatie is macht

Wie is de eigenaar van informatie in de lokale democratie? Een fundamentele vraag ten grondslag ligt aan onze democratie. Transparantie, toegankelijkheid en eigenaarschap van informatie gaat immers over macht. Digitalisering biedt enerzijds volop kansen voor openbaarheid en controlemogelijkheden. Anderzijds biedt digitalisering de mogelijkheid om grootschalig informatie te verzamelen over inwoners. Hoe ga je hiermee om? Lees hier verder