Handreikingen en praktische tips

Sinds de coronacrisis zijn gemeenteraden, Provinciale Staten & waterschapbesturen op een andere wijze gaan vergaderen. Op deze pagina vindt u handreikingen, voorbeelden en andere tips en nuttige documenten over vergaderen in de anderhalvemetersamenleving, digitaal vergaderen, digitale besluitvorming en digitale participatie.

Handreikingen en adviezen

Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving

​​Handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving'
Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, staan griffiers, bestuurders en raadsleden voor het vraagstuk hoe te vergaderen na het zomerreces. Daarvoor is de handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving' gemaakt.
Handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving'

Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming

​​Stappenplan Digitale beraadslaging en besluitvorming
De VNG heeft een stappenplan opgesteld hoe u aan de slag kunt gaan met de uitvoering van de Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming. Deze kunt u hieronder downloaden:
Startdocument Digitale beraadslaging en besluitvorming
Stappenplan uitvoering Tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming

​​Adviezen Veiligheid en betrouwbaarheid
De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG heeft een aantal adviezen uitgebracht over de veiligheid en betrouwbaarheid van de gebruikte systemen voor digitale beraadslagingen en besluiten.
Checklist technische voorwaarden en rfp eisen digitale besluitvorming
Notitie Architectuur Spoedwet Digitale besluitvorming
Effectief en veilig digitaal vergaderen voor raadsleden-ibd
Quickscan vc tools

​​Handreikingen over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming
De afgelopen periode hebben diverse organisaties handreikingen uitgebracht met praktische tips over hoe vergaderingen in een digitale omgeving effectief kunnen verlopen
Advies omtrent digitaal vergaderen
Advies omtrent digitaal stemmen
Handboek voor lokale politiek (Perikles instituut)
Handreiking digitale besluitvorming voor waterschappen (Unie van Waterschappen)
Handreiking digitaal vergaderen (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)
Factsheet archivering audiovisuele verslagen van de raad (VNG)
Module over online debatteren

Digitale participatie

​​Toolkit digitale democratie
De Toolkit digitale democratie is een uitgebreide handleiding waarin het organiseren van een digitaal participatietraject stap voor stap wordt besproken. In deze handleiding zijn handige documenten te vinden zoals: informatieboekjes, handreikingen, infographics en linkjes naar interessante websites. 

​​Handreiking Digitale Democratie in Praktijk
De handreiking Digitale Democratie in de praktijk is een gids voor lokale overheden over het succesvol implementeren van digitale participatie-instrumenten. Deze handreiking is een aanvulling op de toolkit en bevat voorbeelden van participatietools en stappenplannen om deze in te zetten en worden concrete adviezen en handige tips gegeven.

Inspiratiegids Digitale Participatie
De inspiratiegids Digitale Participatie bevat tips, best practices en een overzicht van digitale tools die digitale participatieprocessen tot een succes maken. De gids is bestemd voor iedereen die aan de slag wil met digitale participatie.

Webinars

Democratie in Actie organiseerde in samenwerking met verschillende partners een aantal webinars. Bekijk de verschillende webinars terug via onderstaande links:

De lokale democratie en het coronavirus (vrijdag 3 april)
Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming (Spoedwet) (vrijdag 10 april, ochtend)
Online vergaderen en besluiten door raadsleden (vrijdag 10 april, middag)
Digitale participatie: verbinding in tijden van corona (vrijdag 8 mei)
Aan de slag met digitale inspraak en participatie in coronatijd (vrijdag 15 mei)
Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving: digitaal of fysiek (vrijdag 26 juni)

Video’s digitale democratie in de praktijk

Hieronder zijn filmpjes van praktijkvoorbeelden van digitaal vergaderen, digitale besluitvorming en digitale participatie te bekijken.

 


Handreikingen van gemeenten en andere overheden

Ook gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries ontwikkelen eigen handreikingen op het gebied van digitaal vergaderen, digitale besluitvorming en digitale participatie. Hieronder zijn enkele documenten opgenomen uit verschillende gemeenten. Heeft u zelf voorbeelden? Stuur deze dan op naar het servicepunt van Democratie in Actie via diaservicepunt@vng.nl.

Inventarisatie vergaderoplossingen

Leiden - beslisboom insprekers (pdf)
Dalfsen - Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020.pdf
Dalfsen – Spelregels digitaal beraadslagen.pdf
Groningen - Eerste Hulp bij Online Participatie.pdf
Lelystad – Digitaal vergaderen en besluiten.pdf
Rotterdam - Digitaal aan de slag met meedenkers, meedoeners en meebeslissers
Zevenaar – Aanvulling op Reglement van Orde ivm Spoedwet.pdf
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Handreiking participatie inspiratie tijdens de coronacrisis