Spelregels voor democratische processen

Waar gaat dit traject over?

Hoe organiseer je anno 2018 een goed democratisch proces met zicht op het gehele speelveld, duidelijke spelregels, duidelijkheid over rollen en beïnvloedingsmomenten, etc.?

Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe spelregels voor democratische processen. Bijvoorbeeld in de vorm van een participatienota, een -code of een handreiking. Maar met alleen een nota kom je er niet. Het gaat om de uitvoering, om verwachtingenmanagement, en om houding en gedrag van raadsleden, college en ambtenaren.

Veel gemeenteraden hebben na de verkiezingen een raadswerkgroep ingesteld om te werken aan de versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Dit Democratie in Actie-ontwikkeltraject kan aan deze werkgroepen maatwerkondersteuning en uitwisseling van ervaringen bieden.

In dit ontwikkeltraject kijken gemeenten gezamenlijk naar de volgende vragen: Hoe organiseer je een goed democratisch proces? Wat kunnen we leren over valkuilen en succesfactoren van lopende participatieprocessen en beleidsprocessen? Kunnen we een afwegingskader of spelregels ontwikkelen voor democratische participatie en beleidsprocessen?

Er wordt gebruik gemaakt van recente publicaties (draaiboek meervoudige democratie) en actueel onderzoek (afwegingskader lokale democratie) om samen met gemeenten te werken aan lokale projecten of processen.

Iets voor jou?

Wij zoeken gemeenten die willen werken aan duidelijke spelregels voor burgerparticipatie. Dat kan een raadswerkgroep zijn, maar ook een opdracht van het college aan een participatiemedewerker.

Wij bieden:

  • Een leeromgeving met deskundige adviseurs en collega’s;
  • Advies op maat in het eigen traject door een ervaren begeleider;
  • Een netwerk om kennis en ervaring mee uit te wisselen rondom concrete vraagstukken.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Lokale input in de vorm van een concreet project of verbeterproces;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject.

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden de vraagstukken verzameld en wordt de leergroep samengesteld.

Praktische informatie

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe 1 jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltraject bestaat uit lokaal maatwerk, rond 3 uitwisselingsbijeenkomsten, en een slotbijeenkomst. Deze zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Jornt van Zuylen via Jornt.Zuylen@VNG.nl of 06-11794403.