Right to Challenge

Het vierjarig samenwerkingsprogramma Democratie in Actie organiseert specifieke bijeenkomsten en activiteiten over Right to Challenge. Ze zijn gericht op de mensen die de lokale democratie maken: gemeenteraden, colleges, ambtenaren én inwoners.

1. Regionale bijeenkomsten Right to Challenge

Voor gemeenten en lokale initiatiefnemers die weinig tot geen ervaring hebben met Right to Challenge maar er wel graag meer over willen weten, organiseren we regionale bijeenkomsten. We leggen uit wat Right to Challenge is, en hoe u daar lokaal mee aan de slag kunt gaan. In een bijeenkomst staat een praktijkvoorbeeld centraal. De bijeenkomsten worden verzorgd door organisaties die veel ervaring hebben met lokale bewonersinitiatieven: LSA Bewoners en Nederland Zorgt voor Elkaar.

Duur: maximaal 2 dagdelen

Data en locaties: in voorbereiding

2. Leerateliers Right to Challenge

In dit netwerk werken initiatiefnemers, ambtenaren en bestuurders met elkaar samen om invulling te geven aan dit recht op overname. Bestuurders en ambtenaren uit meer dan 50 gemeenten hebben hier al aan deelgenomen. In drie dagdelen komen alle aspecten van Right to Challenge aan de orde:

  • Wat is Right to Challenge in de praktijk?
  • Hoe ga je er als gemeente, samen met initiatiefnemers, mee aan de slag?
  • Hoe neem je de ambtelijke organisatie en het bestuur hierin mee?

Met veel praktische tips en ervaringen van maatschappelijke initiatiefnemers en gemeentelijke deskundigen. Na afloop weet u als actor binnen de gemeente onderbouwd invulling te geven aan het recht op overname.

Duur: 3 dagdelen

Data en locaties: 19 november (middag) en 21 januari 2019 (ochtend en middag), Gemeente Stichtse Vecht

3. Maatwerk advies Right to Challenge

Bent u al verder in het nadenken en op zoek naar een manier om de samenwerking met lokale initiatiefnemers een goede start te geven? Dan kunt u gebruik maken van een ervaren adviseur die samen met u (en het bewonersinitiatief) zoekt naar de beste manier. De adviseur komt bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan variëren van een informatieve kennismaking met de verschillende partijen, tot het gezamenlijk ontwikkelen van een challenge op een concreet onderwerp.

Duur: maximaal 3 dagdelen, in overleg en afgestemd op de situatie

Data en locaties: in overleg met de gemeente

Meer weten?

Mathilde van de Ven via Mathilde.vandeVen@VNG.nl of 06-57593276.