Quick Scan Lokale Democratie

Meld jouw gemeente aan voor de Quick Scan Lokale democratie

  • Hoe gaat het nu eigenlijk met de democratie in jouw gemeente?
  • Wat vinden raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners van het lokale samenspel?
  • Hoe kan dat (nog) beter?

Wil je dat snel weten? Dat kan met de Quick Scan Lokale Democratie.

Hoe werkt dat?

De Quick Scan Lokale Democratie helpt in kaart te brengen hoe het staat met de lokale democratie in jouw gemeente. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners beantwoorden online vragen over de lokale democratie. Bijvoorbeeld over participatie, bewonersinitiatieven, democratische kwaliteit, verbeterprioriteiten et cetera. Vervolgens krijg je een rapport met uitkomsten, opmerkelijke resultaten en verbetertips. Een prima basis om het lokale samenspel beter, leuker en democratischer te maken!

De Quick Scan wordt nu samen met vijf pilotgemeenten ontwikkeld. Vanaf september 2019 kunnen alle gemeenten de Quick Scan Lokale Democratie uitvoeren.

Tijdelijk aanbod: eerste 50 gemeenten gratis

De eerste 50 gemeenten die zich aanmelden, kunnen de Quick Scan gratis en met ondersteuning van een adviseur van Democratie in Actie gebruiken! Voor gemeenten die zich later melden gaan we uit van co-financiering.

Wat levert dit op?

• Inzicht in de werking van jullie lokale democratie
• Inzicht in de wensen en oordelen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners
• Overzicht van de belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen alle betrokkenen
• Tips en suggesties voor mogelijke verbeteringen
• Kortom: een prima startpunt om met alle betrokkenen te werken aan een nog beter lokaal democratisch samenspel.

Wat vragen we?

• Commitment van raad, college en organisatie, en wellicht ook al inwoners.
• Deelname vergt enkele dagdelen van de trekker, meestal de griffier.
• Tijd, inzet en bereidheid van de betrokkenen om daarna echt met de resultaten aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanmelden

De Quick Scan is vanaf september 2019 beschikbaar. Voor de start vindt een intakegesprek plaats. Aanmelden of meer informatie via het Democratie in Actie Servicepunt.