Quick Scan Lokale Democratie

Meld jouw gemeente aan voor de Quick Scan Lokale democratie

 • Hoe gaat het nu eigenlijk met de democratie in jouw gemeente?
 • Wat vinden raadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners van het lokale samenspel?
 • Hoe kan dat (nog) beter?

Wil je dat snel weten? Dat kan met de Quick Scan Lokale Democratie.

Wat is de QSLD?

De Quick Scan Lokale Democratie geeft een beeld, een momentopname, van hoe het staat met de lokale democratie in jouw gemeente. Het is een digitale vragenlijst die door vertegenwoordigers van de gemeenteraad, college van B en W, ambtelijke organisatie en inwoners wordt ingevuld. De vragen gaan bijvoorbeeld over participatie en bewonersinitiatieven. Gemeenten worden voorafgaand en na de scan begeleid en ondersteund door inhoudelijke experts. Een deel van de deskundigen bestaat uit griffiers van gemeenten die daarvoor speciaal zijn getraind. De scan levert vervolgens een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen binnen de gemeente en om in gesprek met burgers de lokale democratie te versterken.

Tijdelijk aanbod: eerste 50 gemeenten gratis

De eerste 50 gemeenten die zich aanmelden, kunnen de Quick Scan gratis en met ondersteuning van een adviseur van Democratie in Actie gebruiken! Voor gemeenten die zich later melden gaan we uit van co-financiering.

Wat levert dit op?

 • Inzicht in de werking van jullie lokale democratie
 • Inzicht in de wensen en oordelen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners
 • Overzicht van de belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen alle betrokkenen
 • Tips en suggesties voor mogelijke verbeteringen
 • Kortom: een prima startpunt om met alle betrokkenen te werken aan een nog beter lokaal democratisch samenspel.

Wat vragen we?

 • Commitment van raad, college en organisatie, en wellicht ook al inwoners.
 • Deelname vergt enkele dagdelen van de trekker, meestal de griffier.
 • Tijd, inzet en bereidheid van de betrokkenen om daarna echt met de resultaten aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden of meer informatie via het Democratie in Actie Servicepunt.