Participatie en de Omgevingswet – Hoe kunnen wij je ondersteunen?

Vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie ondersteunen we gemeenten bij uiteenlopende vraagstukken van participatie in relatie tot actuele maatschappelijke opgaven. De Omgevingswet is zo’n actuele maatschappelijke opgave met aanzienlijke impact op de rol van het lokaal bestuur en de betrokkenheid van inwoners en bedrijven hierbij. Veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk en vinden het een uitdaging om het juiste gesprek hierover te voeren tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Waar is behoefte aan?

Democratie in Actie wil samen met VNG en de programma’s ‘Eenvoudig Beter’ en ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gemeenten ondersteunen bij dit proces. Als je dagelijks aan de voorbereiding tot invoering van de Omgevingswet werkt of wanneer je bezig bent met het vertalen van de opgaven in een participatieproces binnen jouw gemeente (of ga je hier binnenkort mee aan de slag), dan ben jij degene die we zoeken. We willen graag weten welke ondersteuning, inzet of middelen je nodig hebt in dit proces en of je vragen hebt hierover.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Is helder welke ruimte en mogelijkheden er zijn vanuit de omgevingswet om je op weg te helpen of kun je een extra steuntje in de rug gebruiken?
  • Ken je de juiste wegen om kennis en informatie op te halen om zo te leren van de ervaringen van andere partijen?
  • Op welke manier werk je hierbij samen met partijen zoals Aan de slag met Omgevingswet, VNG Programma Invoering Omgevingswet, externe adviesbureaus en zoek je kennis en informatie?
  • Hoe neem je de raadsleden mee?
  • Welke instrumenten vanuit de wet zijn er om burgers te betrekken en wanneer zet je deze in?

Laat het ons weten

Deel je wensen en ervaringen met ons door de onderstaande vragen te beantwoorden. Stuur een mail naar Koen van Krieken of bel hem op 06-50035786.

Wat is jouw ervaring rond participatie en de Omgevingswet in jouw gemeente? 

  • Tegen welke uitdagingen loop jij aan in je gemeente als het gaat om participatie in het kader van de Omgevingswet? Hoe pak je deze uitdagingen aan?
  • Maak je gebruik van externe ondersteuning rond de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en specifiek op het gebied van participatie? (bijvoorbeeld via het programma Eenvoudig Beter, Aan de slag met Omgevingswet, VNG Omgevingswet team, externe adviesbureaus, cursusdagen, informatieportals, etc.)
  • Aan wat voor soort ondersteuning heb jij behoefte (specifiek in relatie tot participatie in relatie tot de Omgevingswet)?
  • Maakt jouw gemeente gebruik van een participatieverordening? Welke regels rondom participatie zijn hierin opgenomen en hoe worden deze gehandhaafd? Hoe wordt in jouw gemeente bepaald wanneer er voldoende is geparticipeerd?

Eerste intervisie-sessie

Ook organiseren we binnenkort een eerste intervisie-sessie met Omgevingswetmanagers en griffiers die met bovenstaande vragen kampen, om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om een ontwikkeltraject* over dit onderwerp te starten.

Wil je hieraan deelnemen? Stuur een mail naar Koen van Krieken of bel hem op 06-50035786.

*Een ontwikkeltraject is een samenwerking tussen gemeenten, VNG en BZK op een concreet project over vraagstukken rond lokale democratie. Dit biedt gemeenten de volgende voordelen: lokaal maatwerk voor projecten; een netwerk om kennis en ervaring en uit te wisselen; expertise vanuit Democratie in actie en kennispartners. Wij vragen in ruil hiervoor: enthousiasme en commitment binnen de gemeente; lokale input in de vorm van een concreet project of een projectplan; meerdere deelnemende gemeenten per ontwikkeltraject.
Praktische informatie: elk traject wordt door een expert begeleid; looptijd max. 1 jaar, met startsessie, 3 uitwisselingen en een slotbijeenkomst; elk traject deelt de opgedane kennis en ervaring.