Organisatieontwikkeling en het nieuwe democratische samenspel - uitwisseling in de regio

Waar gaat dit traject over?

Hoe leer je als gemeentelijke organisatie omgaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en gemeenschap? Veel gemeenten zijn bezig met interne veranderprocessen om te komen tot een beter samenspel tussen de organisatie en de lokale samenleving, tot een nieuw democratisch samenspel.

In dit Democratie in Actie-ontwikkeltraject worden 10 gemeenten uit één regio ondersteund bij een specifieke vraag binnen hun organisatieontwikkelproces. Dat kan bijvoorbeeld gaan over HR-beleid, over organisatiemodellen, over rollen en functies, over de rol van de politiek en vooral over houding en gedrag. We organiseren een open leerproces met deskundigen en collega’s waarbij concrete verandervraagstukken worden opgepakt.

Naast lokale ondersteuning bestaat dit ontwikkeltraject uit regionale uitwisseling/intervisie waar gemeenten met vergelijkbare vragen over organisatieontwikkeling en overheidsparticipatie elkaar verder helpen. De kennis die tijdens dit Democratie in Actie-ontwikkeltraject is ontwikkeld, wordt gebundeld en verspreid naar andere regio’s. Hiervoor worden o.a. excursies georganiseerd en er wordt een pool met veranderambtenaren samengesteld

De doelgroep van dit ontwikkeltraject zijn de veranderaars binnen de gemeente. De gemeentesecretaris, de projectleider organisatieontwikkeling, de interne organisatie adviseur, de ambtenaar democratische vernieuwing of overige betrokken collega’s. Maar ook de bestuurder die dit veranderproces in zijn/haar portefeuille heeft.

Iets voor jou?

Wij zoeken 10+ gemeenten uit Noord Nederland (eerste regionale netwerk) die met een concreet organisatieontwikkelproces bezig zijn, met specifieke vragen zitten waar ze begeleiding voor zoeken of over willen uitwisselen;

Geïnteresseerde gemeenten uit andere regio’s voor mogelijke vervolgnetwerken.

Wij bieden:

  • Lokaal maatwerk en expertise om uw organisatieontwikkelproces te ondersteunen;
  • Een regionaal netwerk om kennis en ervaring mee uit te wisselen rondom concrete vraagstukken.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Lokale input in de vorm van een concreet vraagstuk/organisatieontwikkelproces om mee te nemen in het traject;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject.

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden de vraagstukken verzamelend en wordt de regionale leergroep samengesteld. We zoeken 10 gemeenten per regio en starten met de regio Noord Nederland. Bij voldoende interesse breiden we dit uit naar andere regio’s.

Praktische informatie

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe 1 jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltraject bestaat uit lokaal maatwerk, rond 3 regionale uitwisselingsbijeenkomsten, en een slotbijeenkomst. Deze zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Emma Klever via Emma.Klever@VNG.nl of 06-45478963 of met Nicolien Waanders via N.Waanders@assen.nl of 06-20394981. Bekijk ook de flyer.