Opstartsessie Ontwikkeltrajecten Democratie in Actie

Datum 17-01-2019

Speciaal voor geïnteresseerde gemeenten organiseert Democratie in Actie op 14 februari 2019 een opstartsessie waarin dieper wordt ingegaan op ontwikkeltrajecten. Na deze middag bent u voorbereid voor de start van het ontwikkeltraject waar u aan mee wilt doen! Ambtenaren, griffiers, gemeentesecretarissen, burgemeesters, wethouders en raadsleden worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de workshop.  

De volgende vijf ontwikkeltrajecten worden tijdens de opstartsessies behandeld:

Faciliteren van lokaal maatschappelijk initiatief

Uw gemeente wil actief aan de slag met het ondersteunen van bewonersinitiatieven en heeft ook al een vorm daarvoor in gedachten (zoals een initiatievenloket, leefbaarheids-/initiatievenfonds, beleidsnota, contactfunctionaris/accountmanager). Dat vaststellen en opschrijven is één ding, maar het goed neerzetten van een andere manier van denken en doen is vaak nog een hele uitdaging. Want hoe doe je dat nu, het goed ondersteunen van initiatieven uit de samenleving? Welke stappen kun je zetten? Democratie in Actie ondersteunt en begeleidt gemeenten met hun eigen vraagstukken op dit gebied. Meer informatie over dit traject is te vinden via deze link

Begeleiding: Arwin van Buuren/Jitske van Popering-Verkerk (Erasmus Universiteit Rotterdam) in samenwerking met Mathilde van de Ven (VNG).

Spelregels voor democratische processen

Hoe organiseer je een goed democratisch proces met onder andere zicht op het gehele speelveld, duidelijke spelregels en duidelijkheid over rollen en beïnvloedingsmomenten? Dit is de vraag die centraal staat bij het ontwikkeltraject spelregels voor democratische processen. Kijk hier voor meer informatie over dit ontwikkeltraject. 

Begeleiding: Manon Veroude (gemeente Middelburg) in samenwerking met Jornt van Zuylen (VNG).

Democratisch begroten: van initiatievenpotje tot burgerbegroting

Dit ontwikkeltraject is gericht op gemeenten die participatie van burgers willen stimuleren door middel van het vrijmaken van budget. Gemeenten die hiermee worstelen of hieraan willen beginnen kunnen dan ook deelnemen aan dit Democratie in Actie-ontwikkeltraject. Lees hier verder. 

Begeleiding: Joop Hofman (Rode Wouw BV).

Veranderprocessen in de lokale democratie

Het ontwikkeltraject organisatieontwikkeling gaat over de veranderende verhouding tussen de gemeente en haar inwoners. Hoe kan uw gemeente interne processen vormgeven om met deze veranderingen om te gaan? Naast advies van experts op dit thema, biedt Democratie in Actie de gemeenten ook de kans om kennis uit te wisselen met andere gemeenten in de regio. Klik hier voor meer informatie over dit traject. 

Begeleiding: Sonja Bollen en Engbert Breuker (Pentascope) in samenwerking met Jornt van Zuylen (VNG).

Kernendemocratie

In dit ontwikkeltraject onderzoeken gemeenten welke stappen zij kunnen zetten op gebied van kernen-, dorps- en wijkdemocratie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van invloed en zeggenschap die de kernen kunnen krijgen, bijvoorbeeld via dorps- en wijkraden, burgerbegrotingen en gebiedscommissies. Lees hierverder voor meer informatie. 

Begeleiding: Freek van Berkel (Common Eye) en Ben van Essen (Essen Sociale Strategie).

Opstartsessie en aanmelden

Op 14 februari 2019 bieden wij gemeenten die serieus aan de slag willen met een democratisch vraagstuk in de eigen gemeente en daarnaast ook kennis willen delen met anderen de mogelijkheid om gezamenlijk de agenda voor de ontwikkeltrajecten vast te stellen. Wat is de gemeenschappelijke deler? En wat betekent dat voor de gezamenlijke bijeenkomsten? En hoe verhoudt het lokale maatwerk zich tot de gezamenlijke agenda?

Deze sessie is alleen bedoeld en geschikt voor gemeenten die een concreet project of plan in gedachten hebben en openstaan voor een gezamenlijke aanpak. Voorafgaand aan de bijeenkomst vragen wij uw input. Op 14 februari zullen we dieper ingaan op het onderwerp en de input van de deelnemende gemeenten, en zetten we een eerste stap naar het formuleren van een gezamenlijke agenda. 

Heeft uw gemeente een concreet project of plan in gedachten binnen de opstartsessies? Meld u dan nu aan via deze link. Zo kan uw gemeente een vliegende start maken met een van de ontwikkeltrajecten! Wilt u hier eerst graag eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Democratie in Actie via diaservicepunt@vng.nl

Let op: er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar voor de opstartsessies. Democratie in Actie neemt daarom na aanmelding contact met u op voor definitieve aanmelding en het exacte programma. Ook ontvangt u na aanmelding nadere informatie over de workshop en de verwachte voorbereiding door deelnemers. 

Naast de genoemde trajecten zijn ook de volgende trajecten in voorbereiding: 

Kunt u niet deelnemen aan de opstartsessie, of bent u geïnteresseerd in deelname aan een van de andere maatwerk- en ontwikkeltrajecten? Dan kunt u contact opnemen met het Democratie in Actie via diaservicepunt@vng.nl en dan komen wij graag langs om het traject aan te sluiten op de behoeften van uw gemeente!

De kosten voor het gezamenlijk leren, dat deel uitmaakt van elk Ontwikkeltraject, worden gedragen door het Democratie in Actie programma. Daarnaast ontvangt elke gemeente individuele ondersteuning in de vorm van 'lokaal maatwerk'. Het Democratie in Actie programma draagt maximaal 50% van de kosten voor het lokaal maatwerk bij (maar in ieder geval niet meer dan 5000 euro.) De overige kosten worden gedragen door de gemeente.

09:30-10:00

Inloop

10:00-12:30

Opstartsessie Faciliteren van lokaal maatschappelijk initiatief

 

Opstartsessie Spelregels voor democratische processen

 

Opstartsessie Kernendemocratie

13:00-13:30

Inloop

13:30-16:00

Opstartsessie Democratisch begroten

 

Opstartsessie Veranderprocessen in de lokale democratie