Omgevingswet: anders werken aan stad, dorp en land

Waar gaat dit traject over?

Met het oog op de komst van de Omgevingswet worden gemeenten uitgenodigd voor het Democratie in Actie-Ontwikkeltraject Omgevingswet: anders werken aan stad, dorp en land. Binnen dit ontwikkeltraject bouwen gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente.

Dit ontwikkeltraject is een samenwerking tussen Democratie in Actie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en bouwt voort op bestaande kennis en ervaring van een netwerk van stadslabs. In deze labs werken collectieven van betrokken bewoners, ondernemers en ontwerpers samen met culturele en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale overheden aan toekomstbestendige steden en dorpen. De labs mobiliseren de energie en kracht van de lokale gemeenschap rond concrete interventies in de praktijk.

Dit Democratie in Actie-Ontwikkeltraject kent drie leerlijnen:

  1. Duurzaamheid
  2. Leefbaarheid
  3. Stedelijke transformatie

Per leerlijn gaan vijf gemeenten aan de slag. Het ontwikkeltraject biedt daarmee ruimte aan in totaal 15 gemeenten. De begeleiding van het traject ligt in handen van Floor Ziegler (Stadmakerscentrum), Nicole Rijkens-Klomp (Pantopicon) en Edwin van Uum (UUM - Unlimited Urban Management). Er zal gewerkt worden in labs: hands-on en waar mogelijk op locatie. Het ontwikkeltraject richt zich op het delen van kennis, maar vooral ook op het doen en ervaren.

Iets voor jou?

Wij zoeken gemeenten die middels stadslabs aan de slag willen met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente.

Wij bieden:

  • Mogelijkheid om stadsmaken te doen en te ervaren;
  • Ondersteuning van een ervaren stadsmaker;
  • Creatieve input van ontwerpers (architecten, social designers, stedenbouwkundigen en digitale makers);
  • Drie leerlijnen rond duurzaamheid, leefbaarheid en stedelijke transformatie.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject.

Interesse?

Ben jij wethouder, raadslid en/of ambtenaar en op zoek naar nieuwe manieren om samen met jouw partners de leefbaarheid, duurzaamheid of stedelijke transformatie van uw gemeente aan te pakken? Meld dan jouw gemeente uiterlijk 4 december aan voor deelname via e-mail naar Nazanin Hedayati (N.Hedayati@stimuleringsfonds.nl).

Praktische informatie

De sluitingsdatum voor aanmelding is 4 december 2018. De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is van januari 2019 tot en met mei 2019.

Meer weten?

Neem contact op met Nazanin Hedayati via N.Hedayati@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de opgedane kennis en ervaring binnen eerder ondersteunde stadslabs gepubliceerd in een Proeftuin e-zine (http://proeftuin.stimuleringsfonds.nl/).