Leerkring Raadsakkoorden voor griffiers

Waar gaat dit traject over?

Raadsakkoorden zijn er in vele soorten en maten. Van een overeenkomst tussen de fracties in de raad gericht op de relatie tot akkoorden waarin afspraken gemaakt worden over de ruimte van inwoners. Er kunnen behoorlijk uiteenlopende redenen zijn waarom er een initiatief genomen wordt om een raadsakkoord te maken en er zijn talloze obstakels om het tot stand te brengen en al helemaal om uit te voeren. De doelen en (beoogde) resultaten verschillen, maar hebben één ding gemeen: het is een poging tot democratische vernieuwing en versteviging van lokale politiek. En wie voelt zich dan niet aangesproken?
Griffiers lopen in de praktijk tegen allerlei vragen en dilemma's aan. In deze leerkring pakken we de uitvoeringsvraagstukken op door middel van intervisie. De lokale vraagstukken vormen de basis om samen te leren en elkaar te inspireren. Daarnaast zal er ook elke bijeenkomst een expert uitgenodigd worden om zijn of haar kennis te delen met de leerkring.
Op basis van de lessen uit de praktijk zal aan het eind van het jaar een handreiking Raadsakkoorden worden opgesteld. Een overzicht met tips en trucs, aangevuld met voorbeelden waar andere griffiers en gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.
 
In de Grote Workshop van de VvG is op 7 december gestart met gezamenlijk leren over raadsakkoorden. De leerkring is een traject van een jaar met gemeenten die zichzelf en hun raadsakkoord verder willen ontwikkelen. Een mooie boost voor de lokale democratie!

De leerkring op hoofdlijnen

 • De leerkring bestaat uit 10 gemeenten die bezig zijn met een vorm van een raadsakkoord.
 • Doel is de uitwisseling van ervaringen en intervisie met collega’s die voor vergelijkbare uitdagingen staan.
 • Er zijn 3/4 collectieve bijeenkomsten (2/3 intervisiebijeenkomsten en een slotbijeenkomst) en de mogelijkheid voor een begeleidingsgesprek in de gemeente.
 • Het is een podium om ervaringen te delen: door deel te nemen aan de intervisiebijeenkomsten, het aanleveren van kennis/voorbeelden uit de praktijk voor de handreiking Raadsakkoorden en door een collega verder te helpen (‘leren van elkaar’-traject).
 • Naast het uitwisselen van ervaring door intervisie, is er ruimte voor kennisoverdracht door (externe) inhoudelijke experts.
 • Voor griffiers die nog geen akkoord hebben is er de mogelijkheid om zich te oriënteren en deel te nemen aan het ‘leren van elkaar - traject’. Deze gemeenten worden gekoppeld aan één van de gemeenten die deelnemen aan de leerkring en aan een begeleider. Ze zijn daarnaast welkom bij de slotbijeenkomst.
 • Bij voldoende animo zal er een leerkring worden gestart in 2020 met gemeenten die willen groeien naar een vorm van een raadsakkoord. De kennis en ervaring van de leerkring 2019 en het ‘leren van elkaar’- traject zal daarin ook terugkomen. Gemeenten die deelnemen aan het traject 2019 hebben voorrang bij de inschrijving voor 2020.
 • Begeleiding van de leerkring zal worden gedaan door Anka Visser en Lia Randsdorp. Zij zijn beiden ervaren interim griffiers die hun kennis en kunde willen inzetten om griffiers verder te helpen met de uitvoering van hun raadsakkoord.

Planning

 • De doorlooptijd van de leerkring is ongeveer 1 jaar met daarin 3 (à 4) gezamenlijke bijeenkomsten en daarnaast ruimte voor gesprek & begeleiding van de groep onderling en de gemeenten die deelnemen aan het leren-van-elkaar traject.
 • Februari: Aanbod leerkring onder de aandacht brengen van griffiers
 • Aanmelden kan tot 15 maart 2019
 • Eerste bijeenkomst: april 2019
 • Tweede bijeenkomst: september 2019
 • Slotbijeenkomst: januari 2020
 • Het begeleidingsgesprek kan worden ingezet - wanneer dit gewenst is - als een coachingsgesprek in het traject of reflectiegesprek aan het eind van het traject.
 • De gesprekken in het leren-van-elkaar traject vinden tussen gemeenten plaats. De begeleiders hebben hier een beperkte rol.

 
Wat vragen we van gemeenten?

 • Enthousiasme en commitment van de griffier en betrokkenheid vanuit de gemeenteraad.
 • Tijd voor het bijwonen van bijeenkomsten, een gesprek met een college in het ‘leren-van-elkaar’ traject en het aanleveren van een bijdrage voor de eindpublicatie.
 • Een financiële bijdrage voor de leerkring in de vorm van cofinanciering
  - 750 euro voor gemeenten tot 50.000 inwoners
  - 1000 euro voor gemeenten met 50.000-100.000 inwoners
  - 1500 euro voor gemeenten met 100.000+ inwoners
 • Voor het ‘leren-van-elkaar’ traject wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Deze deelnemers krijgen de mogelijkheid om in 2020 deel te nemen aan de leerkring voor gemeenten die willen groeien naar een raadsakkoord.

Wat hebben we te bieden?

• Uitwisseling van ervaringen en intervisie met collega’s die voor vergelijkbare uitdagingen staan
• Professionele begeleiding bij deze intervisie
• Een maatwerkgesprek met de trajectbegeleider in eigen gemeente
• Een podium om de ervaringen van jouw gemeente te delen met een breed publiek
 

Meer weten?

Neem contact op met Petra Paulides via petra.paulides@vng.nl of via 06-41251188.