Leergang voor de democratische vakman (m/v)

Waar gaat dit traject over?

Versterken van de lokale democratie betekent ook investeren in de werkpraktijken van onze ambtenaren, investeren in hun democratisch vakmanschap. Maar wat is dat? Wat betekent dat voor de afwegingen die je maakt in je werk? Welke competenties, vaardigheden en handelen horen daarbij? En hoe ziet jouw democratisch kompas eruit? Welke rol(len) neem je als ambtenaar in? Waar haal je je beroepstrots uit?

Dit Democratie in Actie-ontwikkeltraject ontwikkelt een leergang voor ambtenaren gericht op het nieuwe democratisch samenspel tussen inwoners, bestuur en ambtelijke organisatie en tussen inwoners onderling.

De ambtenaar 3.0 moet zijn weg vinden in de nieuwe democratische verhoudingen tussen gemeente en gemeenschap. Zij moet gezaghebbend opereren in een complexer geworden omgeving. Wij gaan niet aan de slag met het ontwikkelen van een cursus ‘bang voor de burger’ maar een leergang die draait om het ‘organiseren en/of faciliteren van democratische processen’. Wij kijken naar hedendaagse skills zoals het faciliteren, maar ook aloude zoals de omgang met tegenspraak. Belangrijk voor wijkambtenaren of stadsmakelaars, maar ook voor beleidsmedewerkers of mensen in de uitvoering. Het is vooral voor ambtenaren die zich verder willen ontwikkelen of net beginnen aan een rol waarin ze veel met de buitenwereld in aanraking komen.

Deelnemende gemeenten zijn betrokken bij de ontwikkeling van een leergang voor hun ambtenaren. Bovendien wordt een netwerk opgebouwd waaronder een pool van ambtenaren die als adviseur en ambassadeur andere gemeenten kunnen helpen.

Iets voor jou?

Wij zoeken gemeenten die bezig zijn (of gaan) met een professionaliserings-traject voor hun ambtenaren om hun ambtenaren voor te bereiden op een nieuw democratisch samenspel.

Wij bieden:

  • Een netwerk om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s uit andere gemeenten;
  • Directe betrokkenheid bij het vormgeven van een nieuwe leergang die past bij jouw gemeente.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject.

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden de vraagstukken verzameld en wordt de leergroep samengesteld.

Praktische informatie

In dit Democratie in Actie-Ontwikkeltraject wordt samengewerkt met de nationale en Amsterdamse ombudsmannen, de CMHF, Stichting Beroepseer en de Universiteit van Tilburg. Er wordt gebruik gemaakt van en voortgebouwd op de resultaten van het onderzoek van de Universiteit van Tilburg Ambtelijk vakmanschap en Ambtenaar 3.0 (NSOB/Paul ‘t Hart) en van bestaande modules als Werken met Netwerken en Overheidsparticipatie.

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe een half jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltraject bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin gemeenten met de andere ontwikkelende partijen samen nadenken over wat er nodig is (voor het ambtelijk vakmanschap van eigen medewerkers) en hoe (in welke vormen) dat kan worden geleverd. Bijeenkomsten zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Jornt van Zuylen via Jornt.Zuylen@VNG.nl of 06-11794403 of Merlijn van Hulst via M.J.vanHulst@uvt.nl of 06-41254536.