Inclusief werken aan maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein

Waar gaat dit traject over?

Gemeenten en inwoners worstelen allebei met de vraag hoe meer inwoners, maar ook meer diverse groepen inwoners, kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen over opgaves in het sociaal domein. Bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een (licht) verstandelijke beperking, kwetsbare ouderen en mensen met een migratieachtergrond . Zij denken minder mee over sociaal beleid en zijn minder vaak actief in buurtinitiatieven en zorgcoöperaties. Ook deze burgers willen dat hun stem er toe doet. In de praktijk weten gemeenten, bestaande belangenorganisaties en adviesraden hen nog niet altijd even goed te vinden om hun signalen op te halen en te vertalen naar beter beleid en uitvoering.

Dit project heeft als doel de democratische kwaliteit bij de aanpak van lokale maatschappelijke vraagstukken in zorg, ondersteuning en participatie te vergroten. We zetten daarbij in op de inclusie en zeggenschap van inwoners en kwetsbare groepen.

In dit traject starten vijf lerende lokale praktijken (Communities of Practice) van gemeenten, bewonersinitiatieven, (kwetsbare) burgers en maatschappelijke aanbieders. In de Community of Practice gaan deze partijen in hun eigen lokale context op zoek naar manieren om inclusiever te werken bij de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk (bijv. eenzaamheid doorbreken).

Dit Ontwikkeltraject wordt ondersteund door Movisie en VNG.

Iets voor jou?

Wij zoeken gemeenten die rond de aanpak van een concrete maatschappelijke opgave in het sociaal domein (bijv. langer thuis wonen, verminderen eenzaamheid, vergroten leefbaarheid) willen werken aan een inclusievere manier van samenwerken met inwoners en bewonersinitiatieven;

Die samen met inwoners en betrokken professionele aanbieders willen onderzoeken hoe inwoners meer zeggenschap kunnen krijgen bij de aanpak van deze vraagstukken;

Gemeenten die zoeken naar manieren om dit ook te borgen in de eigen organisatie.

Wij bieden:

  • Ondersteuning bij het opzetten en begeleiden van een lerende praktijk rond de aanpak van een zelfgekozen maatschappelijk vraagstuk middels drie tot vijf lokale bijeenkomsten (maatwerk);
  • Inbreng van inhoudelijke expertise en aanpakken op zowel de maatschappelijke opgave als op lokale democratie (inclusieve samenwerking en zeggenschap van inwoners en inwonerinitiatieven);
  • Een netwerk om kennis en ervaring mee uit te wisselen met collega’s en initiatieven uit andere gemeenten middels twee of drie gezamenlijke bijeenkomsten.

Wij vragen:

  • De inbreng van een vraag over:
  • Een maatschappelijk vraagstuk - mogelijk al in de vorm van een lopend project/proces;
  • Het inclusiever maken van de samenwerking met inwoners en het creëren van meer zeggenschap van inwoners.
  • Tijd voor het actief deelnemen aan bijeenkomsten, het leveren van input en meewerken aan het eind/kennisproduct;
  • De motivatie om te leren, zowel in de lokale leerpraktijk met inwoners als in de uitwisselingsbijeenkomsten met andere lokale praktijken;
  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het traject;
  • Financiële commitment: een bijdrage van 50% van de kosten van de lokale praktijk.

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden vraagstukken verzameld en wordt de leergroep samengesteld.

Praktische informatie

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe 1 jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltraject bestaat uit lokaal maatwerk, twee of drie uitwisselingsbijeenkomsten, en een slotbijeenkomst. Deze zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Daan de Bruijn via D.deBruijn@movisie.nl of 06-55440528, of met Mathilde van de Ven via mathilde.vandeven@vng.nl of 06-57593276.