Een sterke lokale driehoek voor een sterke lokale democratie

Een goed functionerende lokale driehoek – burgemeester, gemeentesecretaris en griffier – is de haarlemmerolie om lokale democratische vernieuwing te realiseren. Veel gemeenten hebben de ambitie om de driehoek als team te versterken en te positioneren als factor van belang bij het investeren in de vernieuwing en kwaliteit van de lokale democratie. 

Workshop ter versterking van uw driehoek

In samenwerking met de Galangroep bieden wij vanuit het programma Democratie in Actie een workshop om ook uw driehoek te versterken. In deze workshop volgen we vijf stappen:

  1. Startgesprek: het gesprek in de driehoek over de verwachtingen
  2. Foto: inzicht in de driehoek met behulp van het bouwstenenmodel
  3. Analyse: wat willen we verbeteren, hoe gaan we dat doen en met wie
  4. Bewegen: bespreek aan de hand van een concrete casus de gewenste richting en het tempo
  5. Verankeren: maak tijd voor reflectie en update het oorspronkelijke plan van aanpak.

Naar huis met een gezamenlijke agenda en ambitie

Met behulp van deze aanpak bieden we zowel de burgemeester, gemeentesecretaris als de griffier inzicht en bewustzijn in de huidige rol van de driehoek, de verschillende rollen van elke functionaris en de ambitie. Na afloop van de driehoek gaat u met een concreet plan en een gezamenlijke agenda en ambitie naar huis.

Meer inlichtingen en inschrijvingen

Neem contact op met Frank Speel, programmamanager VNG, Frank.Speel@VNG.nl of bij uw eigen vereniging NGB, VGS en VVG.