Democratisch begroten: van initiatievenpotje tot burgerbegroting

Waar gaat dit traject over?

Hoe werk je aan eigenaarschap bij bewoners? Hoe kun je ze echte zeggenschap geven? Geef ze geld! Veel gemeenten geven bewoners een budget voor investeringen in hun dorp, wijk of initiatief. Elke gemeente gaat daar anders mee om. Denk aan een dorps- of wijkbudget, een initiatievenfonds of een burgerbegroting. Hierbij spelen vaak vragen over representativiteit, inclusiviteit, kaders en voorwaarden vanuit de gemeente(raad).

Gemeenten die hieraan willen beginnen of hiermee worstelen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit Democratie in Actie-ontwikkeltraject Democratisch begroten: van initiatievenpotje tot burgerbegroting. Lopende budgetprojecten uit meerdere gemeenten worden geëvalueerd, lessen worden samen besproken en gedeeld. Samen met de deelnemende gemeenten worden verschillende vormen vergeleken en wordt voor elke gemeente een eigen maatwerkbudget ontwikkeld.

Dit ontwikkeltraject heeft raakvlakken met Democratie in Actie-Ontwikkeltraject Kernendemocratie: invloed en zeggenschap van/in dorpen, buurten en wijken en Democratie in Actie-Ontwikkeltraject Faciliteren van lokaal maatschappelijk initiatief, maar gaat specifiek in op democratisch begroten.

Iets voor jou?

  • Wij zoeken gemeenten met een inwonersbudget die dit willen evalueren en/of;
  • Gemeenten die zoeken naar een goede manier om inwoners invloed te geven met een eigen budget.

Wij bieden:

  • Lokaal maatwerk: individuele begeleiding, bijvoorbeeld bij evaluatie van lopende inwonersbudgetten, opstellen verbeterplan of opstellen plan van aanpak voor eigen maatwerkbudget;
  • Gezamenlijke reflectie en uitwisseling in een netwerk van gemeenten.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Lokale input in de vorm van een concreet project of projectplan;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject.

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden de vraagstukken verzamelend en wordt de leergroep samengesteld.

Praktische informatie

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe 1 jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltraject bestaat uit lokaal maatwerk, rond 3 (regionale) bijeenkomsten, en een slotbijeenkomst. Deze zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Emma Klever via Emma.Klever@VNG.nl of 06-45478963.