Democratie in Actie

Datum 16-11-2018

Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal. De collegeprogramma’s in 2018 staan dan ook vol met plannen voor een betere relatie tussen gemeente en inwoners. Er moet samengewerkt worden, met inwoners, bedrijfsleven en instellingen, urgenter en intensiever dan ooit tevoren.

Die samenwerking vraagt van gemeenten om een andere manier van denken en werken, met andere rollen en vaardigheden. Processen veranderen dat kan gemeenten voor vragen stellen zoals:

  • Hoe geven we zowel de raad als (actieve) bewoners een betekenisvolle rol bij het afwegen van verschillende belangen?
  • Hoe zorgen we voor een goede toerusting van raadsleden en de raad?
  • Hoe betrekken we afzijdige bewoners bij een besluitvormingsproces?

Democratie in Actie gaat vanaf najaar 2018 gemeenten ondersteunen bij deze democratische vragen en uitdagingen. Dit samenwerkingsprogramma is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners. Het richt zich op de mensen die de lokale democratie maken: gemeenteraden, bestuurders, ambtenaren en actieve inwoners.

De uitgangspunten

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma met vier uitgangspunten:

  • van, voor en door gemeenten en gemeentelijke spelers
  • (lokaal) leren door te doen
  • meervoudige democratie: verbinding tussen representatieve democratie (met een centrale rol voor de gemeenteraad) en vormen van participatieve, maatschappelijke en directe democratie
  • maatschappelijke opgaven als uitgangspunt van democratische vraagstukken

Het aanbod van Democratie in Actie

Hier volgt een overzicht van mogelijkheden waarop Democratie in Actie gemeenten kan ondersteunen. Dit aanbod wordt aan de hand van vragen uit het land steeds aangepast en verder uitgebreid.

A. Ontwikkeltrajecten
B. Lokaal maatwerk
C. Open bijeenkomsten
D. Ondersteuningspool
E. Democratie in Actie servicepunt

Dag van de Lokale Democratie 2018: de aftrap

Op de Dag van de Lokale Democratie op 16 november 2018 is Democratie in Actie officieel begonnen. Op deze dag komen zo’n 750 lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden, inwoners en professionals bij elkaar voor inspiratie, kennisuitwisseling en een bezoek aan de lokale democratie in de praktijk. Een dag vol inspiratie en concrete handvatten om uw lokale democratie te versterken. Een dag ook om in de praktijk te ervaren hoe veelzijdig lokale democratie is en hoe een sterke lokale democratie bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Oproep

Gemeenten ondersteunen die de komende jaren werken aan versterking en vernieuwing van de lokale democratie, dat is de missie van Democratie in Actie.

Wilt u een bijdrage leveren aan het samenwerkingsprogramma, zelf een democratie-project aanmelden of meedoen met een van de projecten die al lopen? Neem dan contact op met het Democratie in Actie servicepunt of vraag een adviesgesprek op maat aan.