Adviesgesprek op maat

Hebt u behoefte aan een adviesgesprek op maat over de vraagstukken rond lokale democratie in uw gemeente? Wij komen bij u langs om hierover te spreken en te zien welk aanbod binnen Democratie in Actie hierop aan kan sluiten.

Komt een adviesgesprek nog wat te vroeg? Neem dan contact op via het contactformulier om eens telefonisch verder te spreken over de mogelijkheden.

 

Aandachtspunten

Breed commitment gemeente
We vinden het belangrijk dat er binnen uw gemeente breed draagvlak is voor het oppakken van een democratisch vraagstuk. Daarom vindt een adviesgesprek in principe alleen plaats als er iemand vanuit het college, de gemeenteraad (of griffier) en het ambtelijk apparaat bij betrokken is. Als er sprake is van een vraagstuk waarbij een maatschappelijk initiatief betrokken is, kan dit gesprek aangevuld worden met een vertegenwoordiger uit het initiatief.

Vraagstuk van uw gemeente staat centraal
We moeten zuinig omspringen met het budget dat voor ondersteuning beschikbaar is en met onze tijd. Daarom is het van belang dat u uw vraagstuk op hoofdlijnen duidelijk kunt omschrijven en toelichten. Dat helpt ons ook om het gesprek goed voor te bereiden en van onze kant de juiste gesprekspartners mee te nemen. Daarom vragen we u om de volgende ori├źnterende vragen te beantwoorden: