Aanmelden ontwikkeltrajecten

In welk(e) ontwikkeltraject(en) heeft uw gemeente interesse?

 

Aandachtspunten

1.    Breed commitment gemeente
We vinden het belangrijk dat er binnen uw gemeente breed draagvlak is voor het oppakken van een democratisch vraagstuk. Daarom vindt een intakegesprek in principe alleen plaats als er iemand vanuit het college, de gemeenteraad (of griffier) en het ambtelijk apparaat bij betrokken is. Als er sprake is van een vraagstuk waarbij een maatschappelijk initiatief betrokken is, kan dit gesprek aangevuld worden met een vertegenwoordiger uit het initiatief.  

2.    Aansluiten bij een project in jouw gemeente
Het Ontwikkeltraject waaraan uw gemeente wil deelnemen, dient aan te sluiten op een project waar de gemeenten zich de komende jaren mee bezig gaat houden. Elke deelnemende gemeente wordt individueel ondersteund met haar project of projectplan, dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het gezamenlijke traject

3.    Eigen bijdrage gemeente 
Deelnemende gemeenten ontvangen tot 50% van de kosten voor individuele ondersteuning (tussen de 2000 en 5000 euro) uit het DiA-budget, afhankelijk van de draagkracht van de gemeente. De overige kosten voor individuele ondersteuning vormen de eigen bijdrage.
We vinden het belangrijk dat er binnen uw gemeente breed draagvlak is voor het oppakken van een democratisch vraagstuk. Dat betekent ook een financiële bijdrage op basis van een individuele offerte voor de individuele ondersteuning die elke gemeenten ontvangt binnen het ontwikkeltraject. 

4.    Inzet capaciteit
Van de deelnemende gemeenten wordt verwacht dat ze capaciteit vrij maken voor deelname aan het Ontwikkeltraject.