Ontwikkeltrajecten

Er zijn een aantal ontwikkeltrajecten van start gegaan. Dit zijn vernieuwende projecten en pilots gericht op leren door te doen en kennisontwikkeling. Er doen meerdere gemeenten aan mee in samenwerking met kennisorganisaties.