Lokaal maatwerk

De voorgaande jaren zijn verschillende workshops ontwikkeld die op maat gemaakt kunnen worden voor elke gemeente, afgestemd op de lokale vraagstukken, en in eigen huis plaats kunnen vinden.

Grip op regionale samenwerking

Een belangrijk aandachtspunt voor elke (nieuwe) gemeenteraad is regionale samenwerking. Immers, een groot deel van de gemeentebegroting gaat naar regionale samenwerkingsverbanden. En een groot deel van de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad nu grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan?

Right to Challenge

Democratie in Actie organiseert specifieke bijeenkomsten en activiteiten over Right to Challenge. Ze zijn gericht op de mensen die de lokale democratie maken: gemeenteraden, colleges, ambtenaren én inwoners.

Raad in Beraad: effectief opereren in de raadspraktijk

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties.

Quick Scan Lokale Democratie

De Quick Scan Lokale Democratie is een van de instrumenten die Democratie in Actie inzet om met gemeenten in kaart te brengen hoe het staat het met hun lokale democratie. Gemeenten kunnen het gebruiken als startpunt voor het nemen van maatregelen om hun lokale democratie te versterken. De eerste 50 gemeenten die zich melden, kunnen gratis en met ondersteuning van de adviseurs van het programma hiervan gebruikmaken.

Een sterke lokale driehoek voor een sterke lokale democratie

“Een lokale driehoek moet functioneren als een cirkel in een plat vlak zonder hiërarchie”