De lokale democratie vernieuwen en verbeteren

Het versterken en vernieuwen van de democratie in Nederland is van wezenlijk belang. We leven in een tijd met veel maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken. Contact en verbinding met burgers is essentieel om oplossingen daarvoor te vinden. Voor inwoners is hun gemeente veelal het eerste aanspreekpunt als het gaat om betrokkenheid bij democratische besluitvorming.

Gemeenten staan voor een grote opgave bij de uitvoering van taken zoals op het gebied van energietransitie en het sociale domein. Zij kunnen alleen succesvol daarin zijn als inwoners betrokken en meegenomen worden in de uitwerking daarvan. Lokale overheden zijn daar een spil in.

Oftewel, jij speelt daar een kritieke rol in. We begrijpen dat alle dagelijkse en urgente activiteiten van lokaal bestuur al je tijd in nemen. Eén ding is zeker, je staat er niet alleen voor. Het programma Democratie in actie ondersteunt jou. Waar jouw gemeente ook staat met betrekking tot de versterking van de lokale democratie. Dus wat ga jij doen om onze democratie te versterken?

Democratie in actie is een samenwerkingsprogramma. Het is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners.

De zeven subdoelen van Democratie in actie

  1. Krachtige gemeenteraad
  2. Toegeruste politieke ambtsdragers
  3. Beter betrokken inwoners
  4. Responsieve ambtelijke organisatie
  5. Vitale democratische gemeenschap
  6. Krachtige lokale digitale democratie
  7. Weerbaar bestuur

Prioriteiten 2020 - 2021

Voor de periode 2020 tot en met 2021 zijn 5 prioriteiten benoemd.

Quick scan lokale democratie
Uitdaagrecht (Right to Challenge)
Versterking lokale digitale democratie
Versterking positie volksvertegenwoordiging en inwoners in de energietransitie
Versteviging lokale democratie Gronings aardbevingsgebied

Meer weten?

Bekijk het werkprogramma 2020 – 2021.