Democratie anno nu: het nieuwe samenspel

Auteur LDiB, VNG-Overijssel en provincie OverijsselAfzender VNGDatum 01-03-2017

De overheid verandert van ‘alles regelen’, naar een overheid die ruimte biedt aan initiatieven van buiten. Hierdoor verandert ook de relatie tussen de overheid en de samenleving. Ook het onderlinge samenspel tussen bestuurders verandert. Wat betekent dit voor de invulling van je rol als wethouder, raadslid, burgemeester, griffier, gemeentesecretaris of Statenlid?

Het programma Lokale Democratie in Beweging is in samenwerking met VNG Overijssel en provincie Overijssel het project ‘Zichtbaar samenspel’ gestart. Het project biedt ondersteuning aan mensen bij het vormgeven van hun (nieuwe) rol in de lokale democratie.
In dit kader zijn gesprekken gehouden met bestuurders, inwoners, politici en ambtenaren over tien actuele en relevante vraagstukken uit de samenleving. De gesprekken zijn samengebracht in een online magazine en een digitale kennisbank. Ter informatie en inspiratie, en om de dialoog over de nieuwe democratie te stimuleren.

Foto: Inge Mill