Democratie in Actie gaat van start!

Datum 15-11-2018

Op de Dag van de Lokale Democratie is het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie officieel van start gegaan. Met Democratie in Actie worden een groot aantal activiteiten uitgerold in gemeenten in het hele land. Deze activiteiten dragen bij aan de versterking van de lokale democratie.

Quick Scan Lokale Democratie

Bij de start van Democratie in Actie is de Quick Scan Lokale Democratie aangekondigd. De scan wordt ontwikkeld voor gemeenten om in kaart te brengen hoe het staat het met de democratie in hun gemeente. De scan levert een beeld op dat als startpunt kan dienen voor maatregelen om de  lokale democratie te versterken. De eerste 50 gemeenten die zich melden, kunnen gratis en met ondersteuning van de adviseurs van het programma hiervan gebruikmaken. Lees hier meer over de Quick Scan.

Ontwikkeltrajecten voor gemeenten

Op de Dag van de Lokale Democratie is de inschrijving voor tien ontwikkeltrajecten van gemeenten gestart, waarbij gemeenten ondersteund worden bij een specifieke vraag binnen hun organisatie-ontwikkelproces. Hoe leer je bijvoorbeeld als gemeentelijke organisatie om te gaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en gemeenschap? Veel gemeenten zijn bezig met interne veranderprocessen om te komen tot een beter samenspel tussen de organisatie en de lokale samenleving, tot een nieuw democratisch samenspel. Lees hier meer over de ontwikkeltrajecten.

Opleidings- en ondersteuningsbudget voor raadsleden

Ook worden gemeenten uitgenodigd om samen aan de slag te gaan met de ondersteuning van de raad. Twintig gemeenteraden krijgen vanuit Democratie in Actie begeleiding op maat. Ze krijgen inzicht in bestaande mogelijkheden, en worden begeleid om in de praktijk aan de slag te gaan met het verbeteren van de ondersteuning van de raad. Bijvoorbeeld door te werken met een individueel opleidingsbudget voor raadsleden. Incidenteel wordt per gemeente een extra opleidings- en ondersteuningsbudget beschikbaar gesteld. 

Lancering netwerk Lokale digitale democratie

Tijdens de bijeenkomst is ook het netwerk Lokale Digitale Democratie gelanceerd. Vanuit het netwerk wordt gewerkt aan een inclusieve en veilige lokale digitale democratie. De netwerkpartners zullen themagewijs (in wisselende coalities) samenwerken. Hierbij worden de deelnemers ondersteund in het leerproces én hoe succesvolle praktijken op te schalen. Lees hier meer informatie over aansluiten bij het Netwerk.