Democratie in Actie

Datum 09-05-2018

Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal. De collegeprogramma’s in 2018 staan dan ook vol met plannen voor een betere relatie tussen gemeente en inwoners. Er moet samengewerkt worden, met inwoners, bedrijfsleven en instellingen, urgenter en intensiever dan ooit tevoren.

Die samenwerking vraagt van gemeenten om een andere manier van denken en werken. Een geheel nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden. Processen gaan op de schop en dat kan gemeenten voor vragen stellen zoals:

  • Hoe betrekken we afzijdige bewoners bij een besluitvormingsproces?
  • Hoe geven we zowel de raad als (actieve) bewoners een betekenisvolle rol bij het afwegen van verschillende belangen?
  • Hoe zorgen we voor een goede toerusting van raadsleden en de raad?

Democratie in Actie gaat vanaf najaar 2018 gemeenten ondersteunen bij deze democratische vragen en uitdagingen. Dit ondersteuningsprogramma is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners. Voor Democratie in Actie is de komende vier jaar 11 miljoen euro beschikbaar.

De uitgangspunten

Democratie in Actie is een leer- en ondersteunings- programma met vier uitgangspunten:

  • (lokaal) leren door te doen
  • van, voor en door gemeenten en gemeentelijke spelers
  • meervoudige democratie: verbinding tussen representatieve democratie (met een centrale rol voor de gemeenteraad) en vormen van participatieve, maatschappelijke en directe democratie
  • maatschappelijke opgaven als uitgangspunt van democratische vraagstukken

Het basisaanbod van Democratie in Actie

Hier volgt een overzicht van mogelijkheden waarop Democratie in Actie gemeenten kan ondersteunen. Dit basisaanbod wordt aan de hand van vragen uit het land steeds aangepast en verder uitgebreid.

A. Ontwikkeltrajecten
B. Lokaal maatwerk
C. Open bijeenkomsten
D. Ondersteuningspool
E. Helpdesk

Dag van de Lokale Democratie 2018: de aftrap

Op de Dag van de Lokale Democratie op 16 november 2018 gaat Democratie in Actie officieel beginnen. Daar zal ook de agenda worden gepresenteerd met activiteiten van, voor en door gemeenten en gemeentelijke spelers.

Op deze dag komen zo’n 750 lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden, inwoners en professionals bij elkaar voor inspiratie, kennisuitwisseling en een bezoek aan de lokale democratie in de praktijk. Een dag vol inspiratie en concrete handvatten om uw lokale democratie te versterken. Een dag ook om in de praktijk te ervaren hoe veelzijdig lokale democratie is en hoe een sterke lokale democratie bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Oproep

Gemeenten ondersteunen die de komende jaren werken aan versterking en vernieuwing van de lokale democratie, dat is de missie van Democratie in Actie.

Wilt u een bijdrage leveren aan het ondersteunings- programma, zelf een democratie-project aanmelden of meedoen met een van de projecten die al lopen? Neem dan contact op met de helpdesk.