Democratic Challenge

Auteur Democratic ChallengeAfzender Democratic ChallengeDatum 24-11-2017

Wil je aan de slag met democratische vernieuwing? Zoek je voorbeelden, inspiratie of handreikingen waarmee je zelf de mouwen op kan stropen? We hebben geen kant en klare blauwdruk voor je, lokale democratie is immers maatwerk, maar hier vind je genoeg inspiratie! Kijk binnenin en ga aan de slag.

Begin 2015 gaf Pasterk het startschot van de Democratic Challenge. Een oproep aan iedereen die met lokale democratievernieuwing bezig is: ambtenaren, bestuurders én bewoners. 140 experimenten meldden zich.

De afgelopen jaren is samen met de experimenten een tiental thematische leertrajecten uitgevoerd: over burgerbegroting, loting, gemeenteraad, democratische vaardigheden, organisatieverandering & overheidsparticipatie. checks & balances, dorps- en wijkdemocratie en de Omgevingswet. Op basis van de ervaringen en lessen uit deze leerprocessen zijn handreikingen ontwikkeld voor de nieuwe gemeentebesturen.

Meer weten over ons traject, uitgangspunten en enkele eerste lessen van de Democratic Challenge? Op de website www.democraticchallenge.nl vind je meer informatie over:

  • De thematische leertrajecten
  • De modules (trainingsaanbod)
  • Eindproducten (handreikingen etc.)