De Raad

De maandelijkse vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners gaat omhoog. Het ministerie van BZK en VNG hebben een akkoord bereikt…

Heleen van Dijk is griffier van de gemeente De Fryske Marren. Daarnaast is zij lid van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers, en van daaruit…

Roelie Bosch is al 12 jaar raadslid in de gemeente Almere. Daarnaast heeft zij een gezin met drie kinderen en studeert psychologie. Een terugblik…

Raalte heeft negen dorpskernen en er is maar één manier om er echt achter te komen wat er speelt: langsgaan. En zo geschiedde. De gemeenteraad…

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit…

Hoe ga je als gemeenteraad om met de ‘kracht van de stad’? Hoe betrek je inwoners meer bij het besluitvormingsproces? En hoe richt je de…

Wil jij jouw lokale democratie eens goed onder de loep nemen? Maak dan samen met de inwoners van jouw gemeente een ‘foto van de democratie’ van…

Het werk van bestuurders en volksvertegenwoordigers is soms wat onzichtbaar. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen! Via het YouTube-…

Neem een podcast op, zet jongeren in een escape room of organiseer een festival. Laat twintigers en dertigers nadenken over hoe je jongeren meer…

Hoe ga je als gemeenteraad aan de slag met meervoudige democratie? En hoe kun je op een andere manier naar de rol van raad kijken? Marije van den…

De relatie tussen burgers en de overheid is continue in verandering. De Agenda Lokale Democratie analyseert deze veranderingen en probeert een…

Gedurende vier maanden is een groep mensen ondersteund bij hun initiatief om de lokale democratie te verbeteren. Dit gebeurde met het DNa-lab (DNa…