De griffier als spin in het web

Werken aan de lokale democratie
Auteur Klaartje Peters (redactie)Afzender Vereniging van Griffiers

Wat kan de griffier doen om de lokale democratie te versterken? Dat is de centrale vraag in het Jaarboek 2017 van de Vereniging van Griffiers, dat gaat over werken aan democratie. Met als onderliggende gedachte: genoeg gepraat, tijd voor actie!

Naast praktische tips & tricks komen fundamentele vragen en discussies aan de orde, zoals: welke kant moeten we op, werken de nieuwe instrumenten en benaderingen eigenlijk wel, moet de democratie niet op de schop of moeten we koesteren wat we hebben, hoe kun je vernieuwen en het goede behouden? Daarmee is dit jaarboek niet alleen een platform voor reflectie, discussie, stellingnames en soms fundamentele meningsverschillen, maar ook een bron van concrete aanbevelingen en handreikingen.

Doelgroep