'De Gemeenteraad': een historische schets

Datum 05-04-2018

Op donderdag 29 maart, de dag van de installatie van de nieuwe gemeenteraden, is het boek 'De Gemeenteraad' gepresenteerd.

Het boek beschrijft ongeveer honderd jaar lokale democratie. Het is tevens een verheldering op de ontwikkelingen die zich op dit moment afspelen, zoals de discussies over de invloed van gemeenteraden op het bestuur en de samenwerkingsverbanden. In Nederland bestaat volgens auteur Vollaard een hoge maatstaf over wat van de raad wordt verwacht. De positie van de raad is de afgelopen eeuwen veranderd. De gemeenteraad als instituut is sterker geworden. Om die reden geeft het boek volgens Vollaard ook een boodschap van hoop voor de gemeenteraad.

Ook Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen van BZK benadrukte tijdens de presentatie het belang van de gemeenteraad. "Het boek zet de schijnwerper op de mensen die in het lokaal bestuur werken. Hun belang wordt breed onderkend. Wij moeten achter ze gaan staan", aldus Kuijpers.

Daarbij is het vanzelfsprekend dat de auteurs ook nieuwe onderzoeksonderwerpen aandragen en opperde DG Chris Kuijpers het idee om gezamenlijk een onderzoeksagenda op te stellen voor verder onderzoek. Er zijn nieuwe onderwerpen rondom lokaal bestuur die om een nadere bestudering vragen. Zo zijn er grote regionale verschillen in de onderwerpen waar gemeenteraden aan werken. Kuijpers geeft aan dat het ministerie van BZK op dit moment werkt aan de volgende drie punten: weerbaarheid en de aantrekkelijkheid van het vak, zeggenschap op samenwerking in de regio en de mens centraal, ondersteuning en scholing voor raadsleden.

Het boek wordt door de VNG en het ministerie van BZK aangeboden aan alle 9000 gemeenteraadsleden van Nederland. De redactie was in handen van Hans Vollaard, Geerten Boogaard, Joop van den Berg en Job Cohen. Aan 'De Gemeenteraad' schreven vanuit de Universiteit Utrecht ook Wytze van der Woude (Rechtsgeleerdheid) en Maarten Prak (Geesteswetenschappen) mee.

Wil je het boek bestellen? Dat kan hiernaast via 'Boek: De Gemeenteraad'.

Doelgroep